Informacje o planie

Niech prowadzi cię Duch: rozważania z Johnem PiperemPrzykład

Live By The Spirit: Devotions With John Piper

Dzień 1 z 7

Duch jest radością Boga

Duch Święty jest Bogiem. Osoba, która nas zamieszkuje, prowadzi nas i oczyszcza, jest niczym innym jak Bogiem, Duchem Świętym. Prostym dowodem na to jest częste określenie "Duch Boży". Duch jest "Boży" nie dlatego, że Bóg Go stworzył, ale dlatego, że dzieli naturę Boga i od wieków wywodzi się z Boga (zob. 1 List do Koryntian 2:10-12).


Jeśli Syn Boży jest tak samo odwieczny jak Ojciec, a Ewangelia Jana 1:1-3 właśnie tak twierdzi, to i Duch Święty jest równie odwieczny jak Oni obaj, ponieważ według Listu do Rzymian 8:9-11 Duch Chrystusa jest tym samym co Duch Boży. Gdyby tak nie było, musielibyśmy sobie wyobrazić, że był taki czas, kiedy Syn nie miał Ducha, i kiedy Ojciec nie miał Ducha. Jednak Duch Święty jest niezbędny w relacji między Ojcem a Synem. Cytując słowa Handleya C.G. Moule'a, Duch jest: „Rezultatem, Więzią, Przekaźnikiem ich wiecznej wzajemnej radości i miłości” ("Person and Work of the Holy Spirit", s. 28).


Już w wieczności, kiedy Bóg Ojciec miłował Syna, między nimi istniał nieskończony Duch Święty miłości i radości, który sam jest Boską Osobą. Dlatego, gdy Jezus modli się za kościół w Ewangelii Jana 17:26, prosi swego Ojca o ni mniej, ni więcej, a o Ducha Świętego, mówiąc: "Objawiłem im też Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą Mnie obdarzyłeś, była w nich — i Ja w nich".


Najbardziej chwalebną ze wszystkich prawd, które odkryjemy w tych 7 rozważaniach, jest to, że kiedy Duch Święty wkracza w nasze życie, przychodzi nie tylko jako Duch Syna, ani tylko jako Duch Ojca, ale jako Duch nieskończonej miłości między Ojcem a Synem, abyśmy mogli kochać Ojca miłością Syna i kochać Syna miłością Ojca.


Więcej informacji: http: //www.desiringgod.org/messages/the-holy-spirit-he-is-god


Dzień 2

O tym planie

Live By The Spirit: Devotions With John Piper

7 biblijnych rozważań Johna Pipera na temat Ducha Świętego

Chcielibyśmy podziękować Johnowi Piperowi i Desiring God za udostępnienie tego planu. Więcej informacji na stronie: http://www.desiringgod.org/

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności