Jak pokonać zniechęcenie

Dzień 2 z 3 • Dzisiejszy fragment

Rozważania

Nie myśl tylko o problemie, myśl o Panu!


Nehemiasz powiedział: „Następnie dokonałem przeglądu, powstałem i powiedziałem przedstawicielom rodów, sprawującym władzę i wszystkim pozostałym: Nie bójcie się ich! Pamiętajcie o Panu, wielkim i budzącym grozę”.


O czym konkretnie powinieneś pamiętać? O trzech rzeczach.    1. Przypomnij sobie o dobroci Boga wobec ciebie w przeszłości. Kiedy zaczniesz myśleć o wszystkich dobrych rzeczach, które On już uczynił w twoim życiu, twój duch zostanie podniesiony, a niepokój – ukojony.  

  2. Pamiętaj o bliskości Boga w teraźniejszości. Czego On dokonuje teraz w twoim życiu? On jest z tobą niezależnie od tego, czy czujesz Jego bliskość, czy nie. Przecież obiecał: „Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę” (List do Hebrajczyków 13:5).  

  3. Pamiętaj o mocy Boga w przyszłości. On da ci niezbędne siły w chwili potrzeby. Kiedy poczujesz się zniechęcony, oderwij myśli od okoliczności i skup się na Panu, ponieważ okoliczności mogą cię przygnębiać i zniechęcać. Jeśli czujesz się zniechęcony, to prawdopodobnie dlatego, że twoje myśli są ponure. Jeśli chcesz poczuć się podniesiony na duchu, zrób celowy wysiłek, aby myśleć o tym, co dobre i piękne. Wybierz kilka zachęcających wersetów biblijnych i zapamiętaj je:    • „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia, w Chrystusie” (List do Filipian 4:13);  

  • „Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam?” (List do Rzymian 8:31);  

  • „Wszystko jest możliwe dla wierzącego” (Ewangelia Marka 9:23).


Pamiętaj, że to twoje myśli determinują twoje uczucia, a wypełniając swój umysł obietnicami ze Słowa Bożego, możesz przezwyciężyć zniechęcenie.