Jak pokonać zniechęcenie

Dzień 1 z 3 • Dzisiejszy fragment

Rozważania

Po pierwsze, znajdź lepszy sposób.


Podczas odbudowy murów Jerozolimy Nehemiasz powiedział: „dokonałem przeglądu”. Zdając sobie sprawę, że Izraelici muszą pokonać wrogów i przezwyciężyć wiele przeszkód, „ustawił swoich ludzi za murem, w miejscach najtrudniejszych do obrony, a pozostały lud rozmieścił według ich klanów, uzbrojonych w miecze, włócznie i łuki” (w. 7). Nehemiasz wiedział, że aby przezwyciężyć zniechęcenie wśród ludu, muszą przestać działać schematycznie. Potrzebowali nowego sposobu działania. Zorganizował więc ludzi według ich darów i mocnych stron. Szaleństwo zostało zdefiniowane jako robienie tego samego w kółko z nadzieją na inne rezultaty.


I jest w tym mądrość. Kiedy się zniechęcasz, nie rezygnuj ze swoich celów. Zamiast tego wymyśl nowy sposób działania! Czy odbudowa murów Jerozolimy była czymś złym? Nie, po prostu lud robił to w niewłaściwy sposób!


Jest tu lekcja dla nas wszystkich. Czy masz – na przykład – problem w małżeństwie? Nie poddawaj się! Wypróbuj nowe podejście! Masz problem w firmie? Nie rezygnuj, poszukaj nowej strategii, przeorganizuj swój harmonogram i ponownie skoncentruj się na swoim celu! Czy słyszałeś kiedyś o zasadzie 80/20? Chodzi o to, że 80% czasu spędzamy na wykonywaniu 20% nieproduktywnych czynności, w wyniku czego czujemy się sfrustrowani. To, co musisz zrobić, to poświęcić 80% swojego czasu na 20% tematów, które dają najwyższe wyniki. Menedżerowie firm nazywają to „zwrotem z inwestycji”. Zachęcam cię, byś zaczął przeznaczać większość swojego czasu i energii na rzeczy, które przyniosą efekty.