Wiara - żyjąc z perspektywą wieczności

Dzień 1 z 5 • Dzisiejszy fragment

Rozważania

Żyjąc z perspektywą wieczności.


5-dniowy program studiowania Biblii „Wiara” można odnieść do stwierdzenia: w pełni zawierzając wszystkiemu co Bóg mówi, wybieram poprzez wiarę poddać moje serce do życia (życia, którego celem jest wieczność).


Bóg stworzył ptaki do latania, a nie do pozostawania w gnieździe. Od momentu narodzin mama karmi i ochrania swoje małe, a potem uczy je latać. Jakie to musi być uczucie dla pisklęcia kiedy robi krok wiary i wychodzi z gniazda, doświadczając wszystkiego czego uczyła i co prezentowała mu mama o lataniu! Czy wyobrażasz sobie, aby ptaki chciałyby pozostawać w gnieździe kiedy mogą szybować?


Bóg chce, aby osoby wierzące szybowały na skrzydłach wiary. Biblia jest przewodnikiem, postacie są przykładami, a Duch Święty jest nauczycielem życia w wierze. Biblia wypełniona jest historiami o tych, którzy wiedli życie obojętności, buntu, nieposłuszeństwa oraz tych, którzy wzbijali się na skrzydłach wiary. Biblia przedstawia jednoznaczne wskazówki odnośnie życia w wierze, kiedy to Duch Święty kieruje nami i daje moc do szybowania. Zadajmy sobie w tym tygodniu pytanie: czy wybieramy stagnację czy latanie?


Przez 5 dni czytaj ten sam fragment, módl się o zrozumienie i odpowiadaj kolejno na poniższe pytania.


Podsumowanie – opisz własnymi słowami o czym mówi dany fragment. Wyszczególnij, czego dowiadujesz się z tego fragmentu o Bogu, Jezusie i Duchu Świętym.