Ostatnie lekcje: plan na Wielki Tydzień

10 dni

Zwolnijmy nieco tempa w tym Wielkim Tygodniu i uczmy się z ostatnich dni Chrystusa na ziemi. Każdego dnia będziemy otrzymywali lekcje lub dary, które On postanowił nam ofiarować. Czy potrzebujesz przypomnienia o tym, co dla Chrystusa miało największe znaczenie—abyś miłował Jego lud oraz naśladował Go? Czego chciałby nauczyć cię w tym Wielkim Tygodniu?

Wydawca

Dziękujemy Becky Kiser z Sacred Holidays za udostępnienie tego planu. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: www.sacredholidays.com

O wydawcy

Ukończono ponad 100000