Lepszy plan czytania

Rozważania
Musimy przestać kurczowo trzymać się dobrego, aby uchwycić się czegoś lepszego. Lepsze życie ma swój początek w zrozumieniu tej jednej kluczowej myśli z Psalmu 84: lepszy jest dzień w Twych przedsionkach niż gdzie indziej tysiąc! Jego drogi są lepsze od twoich. Jego miłość jest lepsza niż życie. Jego błogosławieństwa są lepsze niż dobra materialne. W tym tygodniu przeczytasz fragmenty ze Słowa Bożego wskazujące, co to naprawdę znaczy spędzić dzień z Bogiem.