Duchowy detoks

Duchowy detoks

5 tygodni

Nie jesteśmy ciałem z duszą, jesteśmy duszą z ciałem. Podczas gdy świat słusznie wskazuje na konieczność detoksykacji ciała, czasem potrzebujemy przeprowadzić detoks naszej duszy. Ten 35. dniowy plan pomoże Ci rozpoznać, co uszkadza twoją duszę, i co stoi na przeszkodzie temu, by stać się osobą jaką zamierzył sobie Bóg. Z Bożego Słowa nauczysz się jak zneutralizować niszczące wpływy i jak prowadzić życie czyste duchowo.

Wydawca

Chcielibyśmy podziękować pastorowi Craigowi Groeschel i Life.Church za udostępnienie tego planu. By uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.life.church

O wydawcy

Ukończono ponad 750000