Modlitwa o słonia – odwaga w modlitwie

Dzień 1 z 7 • Dzisiejszy fragment

Rozważania

W modlitwie nie ma granic

Twoje indywidualne spojrzenie na szerokie czy wąskie marginesy modlitwy, w dużej mierze narzuci zarówno sposoby i cele twojej modlitwy, jak i jej efektywność.


Granice naszego osobistego życia modlitewnego, często mają mniej wspólnego z ograniczeniami biblijnymi, niż z tymi, które sami sobie narzucamy.


Ograniczenia, takie jak poczucie winy, czy, być może, rozwodzenie się nad rodzajami modlitw, na które, naszym zdaniem, Bóg odpowiada, często krępują nasze modlitwy lub powodują, że całkowicie z niej rezygnujemy. Tak jak geodeci wyznaczając nowe działki gruntu, tak my mamy zwyczaj ustalać granice naszych modlitw zbyt daleko od ich celów.