#JEZUS2018 - Codzienne rozważania

41 Dni

Dla wielu ludzi Wielkanoc jest jedynie przyjemnym wiosennym świętem. Jednak pochodzenie Wielkanocy jest potężne i istotne dla wszystkich. W tym czasie świętujemy, że Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas. Podczas tego planu czytania chcemy skupić się na ostatnich 24 godzinach życia Jezusa. Jego śmierć na krzyżu to nie koniec, a początek czegoś zupełnie nowego. Dla każdego z nas. "Bo ja żyję i wy będziecie żyli" J 14, 19.

Wydawca

Dziękujemy ruchowi ICF za dostarczenie tego planu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.icf.church/jesus

O wydawcy