W poszukiwaniu własnej ścieżki finansowej

Rozważania
Naśladowanie Jezusa jest radykalne.W Biblii czytamy, że Jezus zachęcał ludzi, by Go naśladowali, mówiąc te proste słowa: "Chodź za mną". To było radykalne zaproszenie. Chodzenie za Jezusem oznaczało pozostawienie wszystkiego i przystanie na nieznane.W Ewangelii Mateusza 9 Jezus spotyka się z poborcą podatkowym o imieniu Mateusz. Ze względu na jego profesję, życie Mateusza kręciło się wokół pieniędzy. Jednak gdy Jezus go wezwał, Mateusz wszystko sprzedał i poszedł za Nim. Wierność Mateusza spowodowała, że stał się jednym z najbliższych przyjaciół Jezusa. Codziennie Mu towarzyszył, będąc świadkiem cudów i przemian, jakie zachodziły w życiu wielu ludzi.W 19 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy o bogatym człowieku, który przyszedł do Jezusa w poszukiwaniu życia wiecznego. Jezus powiedział mu: “Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co masz, i rozdaj ubogim, aby mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj Mnie”. Jezus zaprosił go tak samo jak Mateusza, jednak bogaty człowiek odszedł smutny, bo nie chciał zamienić swojego życia na życie, które zaplanował mu Bóg.Jezus oferuje nam takie samo radykalne zaproszenie, jakie dał swoim uczniom. Wzywa nas do oddania Bogu każdego aspektu życia, łącznie z finansami. Czy wystarczająco Mu ufasz, by za Nim pójść?Pomyśl:

1. Czy kiedykolwiek podjąłeś decyzję, by pójść za Jezusem?

2. Do poddania jakiego obszaru twoich finansów wzywa cię Bóg?

3. Pomyśl o jednej dziedzinie, w jakiej możesz dziś podążyć za wolą Boga dla twojego życia.Pomódl się:

Drogi Jezu, daj mi odwagę, by iść za Tobą wszędzie, gdzie mnie poprowadzisz.