Moc w słabości

Moc w słabości

7 dni

Cierpienie może stać się źródłem udręki. Boży lud – a nawet Jezus – często pytał: „Dlaczego”, kiedy napotykał na różne przeszkody. Pismo Święte uchyla nam rąbka tajemnicy, aby wyjaśnić niektóre Boże zamysły stojące za tym, że pozwala On na pojawienie się cierpienia w naszym życiu. Dlatego też wzywa nas do wytrwałości, płynącej z pewności ostatecznego zwycięstwa i wiecznej nagrody.

Wydawca

Pragniemy podziękować Joni and Friends, International oraz Tyndale House Publishers, twórcom „Beyond Suffering Bible”, za udostępnienie tego planu. Więcej informacji można znaleźć tutaj: www.beyondsufferingbible.com/

O wydawcy

Ukończono ponad 100000