Pierwszy list do Tesaloniczan 5:16-18

Pierwszy list do Tesaloniczan 5:16-18 NBG

Zawsze się cieszcie; nieustannie się módlcie; we wszystkim dziękujcie bo to jest dla was wolą Boga w Jezusie Chrystusie.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Pierwszy list do Tesaloniczan 5:16-18

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Pierwszy list do Tesaloniczan 5:16-18