Pierwszy List Jana 4:15

Pierwszy List Jana 4:15 NBG

Kto wyznał, że Jezus jest Synem Boga Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Pierwszy List Jana 4:15

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Pierwszy List Jana 4:15