Psalmy 46:2

Psalmy 46:2 SNP

Bóg naszym schronieniem, źródłem naszej siły, Zawsze dostępną pomocą w trudnościach.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Psalmy 46:2

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Psalmy 46:2