Psalmy 46
SNP

Psalmy 46

46
PSALM 46
Pieśń wielkiej ufności
1Dla prowadzącego chór:
Dla synów Koracha.
Pieśń na melodię: Dziewice.#46:1 Lub: Na soprany. Por. G: O sprawach ukrytych.
2Bóg naszym schronieniem, źródłem naszej siły,
Zawsze dostępną pomocą w trudnościach.
3Dlatego niestraszne nam trzęsienia ziemi
Ani ruchy gór na dnie potężnych mórz.
4Niech sobie szumią, niech pienią się ich wody —
Góry przecież drżą, gdy On okaże moc. Sela.
5Jest rzeka, której nurty cieszą miasto Boga,
Święte mieszkanie Najwyższego.
6Gdy Bóg w nim przebywa, nie grozi mu ruina,
Bóg je wspomoże, zanim nadejdzie świt.
7Burzą się narody, chwieją się królestwa —
Gdy On wydaje głos, rozpływa się ziemia.
8 PAN Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba — oto nasza twierdza. Sela.
9Podejdźcie i przyjrzyjcie się działaniu PANA!
Jak potężne cuda czyni On na ziemi!
10Kładzie kres wojnom po same jej krańce,
Łamie łuki i kruszy włócznie,
Tarcze pali w ogniu.
11Wyciszcie się! Poznajcie, że Ja jestem Bogiem,
Wielkim wśród narodów,
Wywyższonym na ziemi!
12 PAN Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba — oto nasza twierdza. Sela.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018