Psalmy 37:7-9

Psalmy 37:7-9 SNP

Wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie, Nie złość się na tego, któremu się udaje, Na człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany. ה Odstąp od gniewu, porzuć zapalczywość! Przestań się złościć! To prowadzi do zła. Niegodziwi i tak zostaną wytępieni, Ci zaś, którzy oczekują PANA, odziedziczą ziemię. ו
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się