Wiara i WiFi

Wiara i WiFi

3 dni

Czy życie chrześcijanina może w jakiś sposób przypominać nowoczesne technologie? To ciekawe pytanie i uważam, że między wiarą a światem zaawansowanych technologii można znaleźć wiele podobieństw. Modlę się, by ten cykl rozważań był dla ciebie błogosławieństwem i pomocą!

Wydawca

Za udostępnienie tego planu dziękujemy Stowarzyszeniu Deorecordings. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić: https://cudakazdegodnia.pl/

O wydawcy