Psalmy 37
SNP

Psalmy 37

37
PSALM 37
Zachęta do zaufania Panu
1Dawidowy.
א Nie unoś się gniewem na niegodziwych,
Nie zazdrość czyniącym bezprawie.
2Bo uschną tak szybko jak trawa,
Zwiędną jak kępki świeżej zieleni.
ב 3Zaufaj PANU i postępuj dobrze,
Mieszkaj w swej ziemi i dbaj o wierność!#37:3 Lub: i zabiegaj o prawdę, l. opowiadaj się za prawdą.
4Rozkoszuj się PANEM,
A spełni pragnienia twego serca.#37:4 Lub: a odpowie na prośby twego serca.
ג 5Powierz PANU swoją drogę,
Zaufaj Mu, a On podejmie działanie.
6Sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie
jak światło,
Twa prawość zajaśnieje jak słońce
w południe.
ד 7Wycisz się przed Panem,
oczekuj Go cierpliwie,
Nie złość się na tego, któremu się udaje,
Na człowieka, który przeprowadza
swoje niecne plany.
ה 8Odstąp od gniewu, porzuć zapalczywość!
Przestań się złościć! To prowadzi do zła.
9Niegodziwi i tak zostaną wytępieni,
Ci zaś, którzy oczekują PANA,
odziedziczą ziemię.
ו 10Jeszcze tylko chwila i przepadnie bezbożny;
Spojrzysz na jego miejsce —
a tam go już nie będzie.
11Pokorni natomiast odziedziczą ziemię
I będą rozkoszować się głębokim pokojem.
ז 12Bezbożny knuje zło przeciw sprawiedliwemu,
Zgrzyta na niego zębami.
13Pan jednak śmieje się z niego,
On widzi, że nadchodzi jego kres.
ח 14Bezbożni dobyli miecza, napięli swój łuk,
Gotowi są powalić ubogich oraz biednych,
Wymordować postępujących uczciwie,#37:14 Idiom: tych, którzykroczą drogą prawą.
15Ale ten miecz przeszyje ich własne serca,
Ich własne łuki zostaną złamane.
ט 16Lepsza odrobina u sprawiedliwego
Niż obfitość u wielu bezbożnych.#37:16 Lub: wielka obfitość bezbożnych.
17Bo możliwości bezbożnych będą ukrócone,
PAN natomiast wesprze sprawiedliwych.
י 18PAN zatroszczy się o dni nienagannych,#37:18 Idiom: PAN zna dni nienagannych.
Ich dziedzictwo trwać będzie na wieki.
19W trudnych czasach nie spotka ich wstyd,
W dniach głodu będą nasyceni.
כ 20Gdyż bezbożni wyginą,
A wrogowie PANA jak trawa na pastwiskach#37:20 Lub: (1) jak w rozpalonym piecu pójdą z dymem4QpPs37; (2)jak okazałe barany.
pójdą z dymem.#37:20 Gdyż grzesznicy poginą!/ Wrogowie Pana, ci otoczeni chwałą i ci wywyższeni,/ Rozwiali się, jak rozwiał się dym(l. Okryli się ciemnością, jakby ciemnością okrył ich dym) G.
ל 21Bezbożny pożycza i nie oddaje,
Sprawiedliwy zaś okazuje łaskę — i rozdaje.
22Tak! Ci, którym On błogosławi,
odziedziczą ziemię,
A ci, których przeklina, będą wytępieni.
מ 23PAN sprawia, że człowiek
może iść pewnym krokiem,#37:23 Lub: bohatera.
Cieszy się On jego drogą.
24Gdy się potknie, nie zostanie porzucony,
Pan bowiem podtrzyma jego rękę.
נ 25Byłem młody i zestarzałem się,
A nie widziałem, żeby sprawiedliwy
pozostał opuszczony,
Nie spotkałem jego potomków
żebrzących o chleb.
26Każdego dnia lituje się i pożycza,
A jego potomstwo cieszy się
błogosławieństwem.
ס 27Stroń od zła i czyń dobrze,
A będziesz trwał na wieki!
28Gdyż PAN kocha sprawiedliwy sąd
I nie opuszcza Jemu oddanych —
עPrzestępcy będą zniszczeni na wieki,#37:28 W MT brak słowa przestępcy. Dodano je ze względu na to, że wiersz ten powinien rozpoczynać się na literę ‘ajin, a ponadto słowo to dobrze pasuje do kontekstu. Zob. też G: Na wieki będą strzeżeni./ Przestępcy zaś zostaną wygnani,/ A nasienie bezbożnych zostanie całkowicie zniszczone.Wg MT: Są strzeżeni na wieki,/ Ale potomstwo bezbożnych będzie wytępione.
A potomstwo bezbożnych zostanie wytępione.
29Sprawiedliwi odziedziczą ziemię
I będą w niej mieszkać na zawsze.
פ 30Usta sprawiedliwego rozważają mądrość,
Jego język ogłasza słuszny sąd.
31W swoim sercu zachowuje Prawo swego Boga
I nie jest chwiejny, gdy stawia swe kroki.
צ 32Bezbożny czyha na sprawiedliwego,
Szuka sposobu, aby go uśmiercić,
33Lecz PAN nie zostawi go w jego ręku
I nie dopuści, by mu wyrządzono zło
w chwili sądu.
ק 34Oczekuj PANA i strzeż Jego drogi!
On cię wywyższy, tak że odziedziczysz ziemię —
Będziesz oglądał zagładę bezbożnych.
ר 35Widziałem bezbożnego okrutnika.
Rozpierał#37:35 Lub: Rozrósł się on. się jak dorodne drzewo,
36Ale przeminął;#37:36 Lecz przechodziłem— i nie ma goG. nie ma go już!
Rozglądałem się za nim, lecz nie można go
było odnaleźć.
ש 37Wzoruj się na niewinnym i obserwuj prawego,
Przyszłość bowiem należy
do niosących pokój.#37:37 Lub: do człowieka pokoju.
38Natomiast przestępcy zginą razem wzięci,
Bezbożni nie mają przyszłości.#37:38 Lub: Potomstwo bezbożnych będzie wytępione, por. G oraz Ps 109:13.
ת 39Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od PANA,
On jest ich zabezpieczeniem
w czasie prześladowań.
40 PAN ich wspomoże i będzie ich ratunkiem;
Uratuje przed bezbożnymi i wybawi od nich,
Ponieważ w Nim szukali schronienia.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018

Zachęcanie i wzywanie cię do codziennego szukania bliskości z Bogiem.


YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności.