Psalmy 103:2

Psalmy 103:2 SNP

Błogosław, moja duszo, PANA, I nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie!
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się