Psalmy 103
SNP

Psalmy 103

103
PSALM 103
Pieśń wdzięczności
1Dawidowy.
Błogosław, moja duszo, PANA,
I ty, każda cząstko mego wnętrza,
imię Jego święte!
2Błogosław, moja duszo, PANA,
I nie zapomnij o żadnym
Jego dobrodziejstwie!
3To On przebacza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe choroby.
4On wykupuje od zguby twoje życie,
On cię wieńczy łaską i współczuciem.
5On nasyca dobrem twą codzienność,#103:5 codzienność: hbr. עֲדִי (‘adi) oznacza ozdobę. Zwykle em. na עֹדֵכי (‘odechi), czyli: twoje istnienie (l. życie). W G użyto ἐπιθυμία (epithymia), czyli: pragnienie.
Tak że twoja młodość odnawia się —
jak u orła.
6 PAN wymierza sprawiedliwość,
Zapewnia słuszne prawa wszystkim uciśnionym,
7Objawił Mojżeszowi swoje drogi
I synom Izraela — swoje dzieła.
8 PAN jest miłosierny i łaskawy,
Wielka jest Jego cierpliwość i łaska.
9On nie procesuje się bez końca
I Jego gniew nie trwa na wieki.
10Nie postępuje z nami według naszych grzechów
Ani nam nie odpłaca według naszych win.
11Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią,
Tak wielka jest Jego łaska dla tych,
którzy się Go boją.
12Jak daleko wschód leży od zachodu,
Tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości.
13I jak ojciec lituje się nad dziećmi,
Tak PAN lituje się nad tymi,
którzy się Go boją,
14Bo On zna całą naszą kruchość,
Pamięta, że jesteśmy tylko prochem.
15Rzeczywiście, dni człowieka są jak trawa,
A on sam kwitnie jak kwiat polny.
16Wystarczy, że zawieje wiatr, a już go nie ma,
Nie widać go na jego dawnym miejscu.
17Ale łaska PANA trwa od wieków na wieki —
Nad tymi, którzy się Go boją.
Jego sprawiedliwość otacza synów ich synów —
18Tych, którzy dotrzymują Jego przymierza
I pamiętają, by wypełniać Jego przykazania.
19Oto PAN na niebie utwierdził swój tron,
Jego królestwo panuje nad wszystkim!
20Błogosławcie PANA, Jego aniołowie,
Potężni siłą, oddani Jego Słowu,
By dawać posłuch każdej Jego radzie!
21Błogosławcie PANA, wszystkie Jego zastępy,
Wy, Jego podwładni, pełniący Jego wolę!
22Błogosławcie PANA, wszystkie Jego dzieła
We wszystkich miejscach Jego panowania!
Błogosław również ty, moja duszo, PANA!

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej

Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018