Daniela 7
SNP

Daniela 7

7
Daniela 7
Cztery bestie
1W pierwszym roku panowania Belszasara, króla babilońskiego, Danielowi przyśnił się sen. Leżał na swoim łożu, a w myślach przewijały mu się kolejne widzenia. Streścił je potem w taki sposób:
2W nocy — rozpoczął Daniel — miałem takie widzenie: Cztery wiatry niebios wzburzyły wielkie morze.#7:2 Tj. Morze Śródziemne (?). 3Z morza zaczęły kolejno wychodzić cztery ogromne bestie. Każda z nich była inna.
4Pierwsza była jak lew z orlimi skrzydłami. Gdy patrzyłem, wyrwano jej skrzydła, podniesiono ją z ziemi i postawiono na nogi jak człowieka. Dano jej też ludzkie serce.
5Za nią pojawiła się kolejna bestia, druga. Przypominała niedźwiedzia. Jedna jej strona była uniesiona, a z paszczy, spomiędzy zębów, wystawały jej trzy żebra. I tak jej powiedziano: Wstań, jedz dużo mięsa!
6Następnie, gdy tak patrzyłem, pojawiła się kolejna bestia, podobna do pantery. Z grzbietu#7:6 Lub: z boków. wyrastały jej cztery skrzydła przypominające skrzydła ptaka. Miała też ta bestia cztery głowy. I dano jej władzę.
7Potem w moim nocnym widzeniu pojawiła się czwarta bestia. Budziła lęk, była groźna i niezwykle silna. Miała potężne żelazne zęby, pożerała i miażdżyła, a resztę deptała nogami. Była ona inna niż wszystkie poprzednie bestie, miała dziesięć rogów.
8Gdy tak przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać spomiędzy nich kolejny, z początku mały róg — i trzy spośród poprzednich rogów zostały przed nim wyrwane. Róg ten miał oczy podobne do ludzkich i usta mówiące wyniośle.
9Patrzę — ustawiono trony,
zajął miejsce Odwieczny.#7:9 Lub: Odwieczny (l. Sędziwy)[w swych] dniach, Wiecznie żyjący.
Jego szata była biała jak śnieg,
włosy na głowie jak czysta wełna.
Jego tron niczym płomienie ognia,
a koła tronu jak płonący ogień.
10Rzeka ognia wypływała
sprzed Niego!
Służyło Mu tysiąc tysięcy,
stało przed Nim dziesięć tysięcy
razy dziesięć tysięcy!
Sąd zajął miejsce i rozwinięto zwoje.
11Moją uwagę przykuł dźwięk wyniosłych słów, które wypowiadał róg. W końcu zobaczyłem, że bestię zabito, a jej ciało zniszczono; rzucono je w ogień, na spalenie. 12Pozostałym bestiom też odebrano władzę, lecz przedłużono im życie do wyznaczonego okresu i ustalonego czasu.
13Przyglądam się dalej i widzę:
Na obłokach niebios
przyszedł ktoś podobny
do Syna Człowieczego.
Doszedł do Odwiecznego —
przyprowadzili Go do Niego.
14Wtedy dano Mu władzę i chwałę,
rozpoczął panowanie
i czciły Go wszystkie ludy, narody i języki.
Jego władza — władzą wieczną,
nieprzemijającą,
Jego panowanie — niezniszczalne!
15Mnie natomiast, Daniela, ogarnęło przygnębienie — w duchu, w moim wnętrzu. To, co zobaczyłem w myślach, zaniepokoiło mnie. 16Podszedłem więc do jednej ze stojących tam postaci i poprosiłem ją o wiarygodne wyjaśnienie tych wszystkich obrazów. I otrzymałem odpowiedź, wyjaśniono mi znaczenie tych spraw.
17Te cztery wielkie bestie, to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. 18Lecz święci Najwyższego#7:18 święci Najwyższego, aram. קַדִּישֵׁי עֶלְיוֹנִין (qoddisze ‘eljonin) zob. ww. 22, 25, 27, tj. święci najwyższych [okręgów]. otrzymają królestwo, obejmą panowanie na wieki — aż na wieki wieczne.
19Wtedy zapragnąłem poznać prawdę o czwartej bestii. Była ona inna niż wszystkie pozostałe, niezwykle straszna. Miała żelazne zęby, miedziane pazury, pożerała i miażdżyła, a resztę deptała nogami. 20Chciałem też dowiedzieć się czegoś o dziesięciu rogach na jej głowie i o tym innym, który gdy wyrósł, sprawił, że wypadły trzy spośród poprzednich — o rogu, który miał oczy i usta przemawiające wyniośle, a z wyglądu był większy niż jego towarzysze. 21Bo gdy patrzyłem, zauważyłem, że ten róg prowadził wojnę ze świętymi i przemagał ich, 22aż wkroczył Odwieczny i wymierzył sąd świętym Najwyższego, i nadszedł wyznaczony czas, aby święci objęli panowanie. 23Oto, co usłyszałem:
Czwarte zwierzę to czwarte królestwo,
które ma nastać na ziemi.
Będzie ono inne niż pozostałe królestwa.
Pożre całą ziemię, podepcze ją
i zmiażdży.
24A dziesięć rogów oznacza,
że z tego królestwa powstanie
dziesięciu królów,
a po nich powstanie inny —
inny niż wcześniejsi —
i obali trzech królów.
25Będzie on przemawiał przeciwko
Najwyższemu,
będzie uciskał Jego świętych,
będzie zamierzał odmienić
oznaczone pory i prawo#7:25 Lub: pory oznaczone przez prawo.
a będą wydani#7:25 wydani, wg G; wydane, tj. pory i prawo, które w aram. są rm, pod. jak święci. w jego moc
aż do czasu i czasów,#7:25 Tj. dwa czasy(du) czyli w sumie: ok. 3,5 roku.
i połowy czasu.
26Lecz gdy dojdzie do sądu,
pozbawią go władzy,
aby ją ostatecznie zniszczyć
i zniweczyć.
27A królestwo i władza, i potęga
królestw pod całym niebem
będą dane ludowi świętych Najwyższego.
Jego królestwo jest królestwem wiecznym,
a wszelka władza Jemu oddawać
będzie cześć
i Jemu okazywać posłuszeństwo.
28Na tym kończy się opis tych rzeczy. Mnie, Daniela, bardzo zaniepokoiły moje myśli i pobladłem na twarzy. A sprawę tę zachowałem w pamięci.#7:28 Lub: w moim sercu.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018