Bønn om Guds ledelse

Dag 2 av 3 • Dagens lesing

Andakt

La oss be om at Gud skal utruste hjertene våre til å følge han hvorhen han leder oss. For Gud ber om vår lydighet mens vi ber om hans ledelse. Vi går oss ofte bort fra stien og derfor ber vi om hans tilgivelse og at han skal lede oss ved sin hånd til det han har gjort klart for oss.Far, du vet hvilken sti du har valgt for meg. Du vet hvor jeg må gå for å innfri hensikten du har lagt for meg. Du vet hvilken sti jeg bør ta og avgjørelsene jeg bør velge som vil gjøre meg i stand til å leve ut din vilje.  Og selv om jeg vet dette om deg, velger jeg fortsatt ofte å gå min egen vei og foretrekker min egen visdom over din. Tilgi meg min kortsynthet som begrenser potensialet mitt til å innfri alt du har for meg.  Jeg innrømmer at jeg ofte har feilet i å følge deg og har valgt min egen vei. Tilgi meg Herre for stoltheten som kommer opp i meg og som får meg til å tenke at jeg vet bedre enn deg istedenfor å virkelig søke din ledelse og retning hvert eneste steg på veien. Herre, lær meg å lytte og lyde. I Jesu navn, Amen.Hvilke avgjørelser har du nylig tatt som har ledet deg av den rette stien? Hvilke steg kan du ta for å følge i trofasthet?