Bønn om Guds ledelse

Dag 1 av 3 • Dagens lesing

Andakt

La oss be og takke Gud for at han vil være vår leder gjennom livet. Han er ikke en Gud som som lar oss gjette, men som åpenbarer sin vei slik at vi kan vandre i den.Hellige Gud, du sørger alltid for lys til meg; til å rettlede meg og veilede meg på den veien du har valgt som den beste veien for meg å gå.  Jeg løfter ditt navn opp i lovprisning, i viten om at jeg kan stole på at du vil vise meg din vei. Jeg takker deg for din visdom som strekker seg helt inn i framtida for å lede og rettlede meg mot mitt best mulige utfall.  Jeg elsker deg Gud, og jeg vil vite hvordan jeg kan følge deg bedre. Måtte din ære og godhet overskygge min tvil og forvirring. Bryt igjennom mine spørsmål og vis meg veien mot liv, fred og kjærlighet.  Jeg priser deg for at du alltid har gitt meg mer enn jeg fortjener, og for at du tilbyr en kjærlighet som leder meg hvert steg på veien. I Jesu Navn, amen.Hva er du takknemlig for i dag?