Frihet Fra Pornografi

Andakt

Identitet 

Hva er din identitet?

I denne videoen legger vi et viktig fundament for kurset. Vi snakker om hva som er din identitet.

Spørsmål til refleksjon og samtale:

– Hva er din identitet?

– Tok Jesus virkelig all din synd på korset?

– Avvæpnet Jesus alle makter og myndigheter på korset?