AntiVirus: Hvordan møte disse dagene uten frykt

Dag 1 av 3 • Dagens lesing

Andakt

Over hele verden strever folk som deg og meg i usikkerhet, frykt og for noen panikk. Mer enn noen gang trenger denne skremmende verden en fryktløs Gud.  Jeg bor i Sør-Afrika og landet vårt har en veldig høy kriminalitet, en av de høyeste forekomstene av HIV/AIDS i verden og frykten løper løpsk her.Den største kampen menneskeheten står overfor er ikke koronavirus; i stedet er det frykten det gir når vi lytter til de skremmende historiene. Frykt er en reaksjon på en situasjon vi er i eller kan være i. Det skaper en respons i følelsene og kroppen der vi blir engstelige og til og med syke. Med andre ord kan frykt skape kaos i livet vårt.I Jeremia 30,5 sier Herren til ham: "Vi hører et rop av redsel, det er frykt, ingen fred!” COVID-19 har ikke kommet overraskende på Herren. Selv når vi blir overrasket, har vi et valg å ta. Vi kan vende oss til Herren og styre vårt svar under ledelsen av Den hellige ånd og Bibelen, eller vi kan reagere i panikk og frykt.Hva med COVID-19 får deg til å føle deg redd? Frykt for smitte, frykt for sykdom, frykt for avvisning eller frykt for tap? Det kan være andre. Bring dem til Herren i bønn og velg å legge dem for Hans føtter. Ikke lat som, før dem heller inn i Hans lys og la Ham gi deg trøst og visdom.