Trygg i dag

366 Dager

366 andakter skrevet av webpastor Asbjørn Kvalbein. Andaktene ble opprinnelig skrevet med oppstart 1. januar, men det vil ikke være problem å starte når du er klar.

Utgiver

Vi vil takke Asbjørn Kvalbein for å gjøre denne leseplanen tilgjengelig for oss.For mer informasjon, vennligst besøk: Webpastoren.no

Om utgiver