Dager med Jesus

Dager med Jesus

34 Dager

Hva verdsetter og belønner Jesus?  Hva sier Jesus til meg?

Utgiver

Vi vil gjerne takke MentorLink for at de gjør denne leseplanen tilgjengelig for oss. For mer informasjon, vennligst besøk: http://www.mentorlink.org/index.php/resources/days-with-jesus/

Om utgiver