Forstår du det du leser? Filipperne

Forstår du det du leser? Filipperne

8 Dager

«Forstår du det du leser?» tar utgangspunkt i teksten i Apostlenes gjerninger 8, som er historien hvor Filip møter en Etiopisk hoffmann. Filip går ved siden av vognen hans, idet han hører at hoffmannen leser fra profeten Jesaja, og Filip spør; «Forstår du det du leser?» Hoffmannen svarer: «Hvordan skal jeg kunne forstå, når ingen forklarer det for meg?» Vi tror mange ungdommer opplever det å lese i Bibelen på samme måte som denne etiopiske hoffmannen. Bibelen kan være vanskelig å forstå. I taleserien «Forstår du det du leser?» ønsker vi å rette fullt fokus mot Bibelen, og gå igjennom Filipperbrevet, og trekke frem sentrale utdrag fra dette rike brevet som Paulus skriver til menigheten i Filippi. Vi ønsker å lære ungdommene at Bibelen kan leses som en helhet, ikke bare som et vers her og der, og «verse of the day» eller «daily-Bible» på insta. Vi vil vise og forklare hvordan en tekst, et kapittel eller ei hel bok kan tale til oss i dag. Vi håper denne serien kan være med å lære ungdommer hvordan de kan lese, og forhåpentligvis skape en lyst til å gi Bibellesningen en sjanse! 

Utgiver

i vil gjerne takke Misjonskirken UNG for at de gjør denne leseplanen tilgjengelig for oss. For mer informasjon, vennligst besøk: https://www.youtube.com/watch?v=oE9qqW1-BkU&feature=youtu.be

Om utgiver

Mer enn 1000 fullførte