Gå, gjør, si, gi: Friheten som ligger i å overgi seg til Jesus

Andakt

Herre Jesus, Jeg overgir meg til Deg.Overgivelse er et vanskelig ord å komme overens med. Overgivelse høres ut som å tape og ingen liker å føle seg som en taper. Ikke rart at det er vanskelig å overgi seg til Gud. Våre menneskelige instinkter forteller oss at å overgi oss til Ham muligens ikke vil være i vår favør. Kanskje Han er sint på oss eller kanskje vi mister kontrollen over det vi ønsker oss, men Skriften forteller oss at å overgi oss til Jesus er det aller beste for oss.Gud har gitt Jesus den høyeste og fullstendig autoritet over alt som er skapt. Å bøye kne, et tegn på underkastelse og lojalitet, er den passende responsen overfor universets Herre. Vi ser dette i relasjonen mellom konger eller dronninger og deres undersåtter, men med Jesus som vår hersker, vet vi at Han vil behandle oss med barmhjertighet og all godhet, og at Hans plan og hensikt for livene våre alltid er god, selv om de noen ganger kan være vanskelige og smertefulle. Gud har skapt oss og satt oss fri fra syndens straff og undertrykkelse. Han har lovet oss et liv i frihet og fruktbarhet. Vi har ingen grunn til å frykte hva overgivelse til Ham vil medbringe. Han ønsker ikke å gjøre livene våre elendige, men ønsker at vi skal oppleve et kongerike kjennetegnet av kjærlighet.Å følge Jesus av et helt hjerte krever at du overgir deg til Ham. Vi kan ikke følge Ham og samtidig ha en egen agenda. Å prøve å gjøre begge deler vil skape mer anspenthet og stress. Vi vet ikke hvor Han kommer til å lede oss, men vi vet at Han er god og pålitelig, og Han har skapt oss til gode gjerninger som Han på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.Nå er tiden er inne for å gi Ham tøylene til livet ditt slik at Han kan lede livet ditt til det aller beste stedet, bortenfor i det du klarer å forestille for deg selv. De neste seks dagene vil gå dypere i hver sin del av en daglig bønn av overgivelse til Jesus som kan endre din vandring med Ham på dramatisk vis. Herre Jesus, Jeg overgir meg til Deg. I kaften av Din Ånd, vil jeg…Gå dit Du vil at jeg skal gå, Gjøre det Du vil at jeg skal gjøre, Si det Du vil at jeg skal si, og Gi det Du vil at jeg skal gi. Til Din ære. Amen. 


Er du forberedt på å bøye kne for å overgi deg til Jesus som din Frelser og Herre?  Dersom det er noe som holder deg tilbake, fortell Ham om det i bønn eller skriv et brev som forklarer hva som gjør dette så vanskelig.