4. Mosebok 1

1
Folketelling i ørkenen
1 Herren talte til Moses i telthelligdommen i Sinai-ørkenen. Det var på den første dagen i den andre måneden i det andre året etter at de dro ut av Egypt. Han sa:
2 # 26,2–51 Tell opp hele Israels menighet, slekt for slekt og familie for familie, og skriv ned navnet på alle menn, hode for hode. 3Du og Aron skal mønstre alle stridsdyktige i Israel som er tjue år eller mer, hæravdeling for hæravdeling. 4Ta med dere én mann for hver stamme, den som er overhode for familiene. 5Dette er navnene på de mennene som skal stå sammen med dere: Fra Ruben: Elisur, sønn av Sjede'ur; 6fra Simon: Sjelumiel, sønn av Surisjaddai; 7#Rut 4,19f; Matt 1,4 fra Juda: Nahsjon, sønn av Amminadab; 8fra Jissakar: Netanel, sønn av Suar; 9fra Sebulon: Eliab, sønn av Helon; 10fra Josefs sønner, fra Efraim: Elisjama, sønn av Ammihud, og fra Manasse: Gamliel, sønn av Pedasur; 11fra Benjamin: Abidan, sønn av Gidoni; 12fra Dan: Ahieser, sønn av Ammisjaddai; 13fra Asjer: Pagiel, sønn av Okran; 14fra Gad: Eljasaf, sønn av De'uel; 15fra Naftali: Ahira, sønn av Enan. 16#1,16 tusener Hebr. alef betyr både «tusen» og «klan», «hæravdeling». Dette er de utvalgte fra menigheten, lederne for sine fedres stammer, overhodene for Israels tusener.
17Moses og Aron tok med seg disse mennene som var nevnt med navn. 18De kalte sammen hele menigheten på den første dagen i den andre måneden. Alle som var tjue år eller mer, ble ført inn i navnelister etter slekter og familier, hode for hode. 19Moses mønstret folket i Sinai-ørkenen, slik Herren hadde pålagt ham.
20Etterkommerne av Ruben, Israels førstefødte, ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble ført inn, hode for hode. 2146 500 ble mønstret i Rubens stamme.
22Simons etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble mønstret, hode for hode. 2359 300 ble mønstret i Simons stamme.
24Gads etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 2545 650 ble mønstret i Gads stamme.
26Judas etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 2774 600 ble mønstret i Judas stamme.
28Jissakars etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 2954 400 ble mønstret i Jissakars stamme.
30Sebulons etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 3157 400 ble mønstret i Sebulons stamme.
32Etterkommerne av Josefs sønn Efraim ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 3340 500 ble mønstret i Efraims stamme.
34Manasses etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 3532 200 ble mønstret i Manasses stamme.
36Benjamins etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 3735 400 ble mønstret i Benjamins stamme.
38Dans etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 3962 700 ble mønstret i Dans stamme.
40Asjers etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 4141 500 ble mønstret i Asjers stamme.
42Naftalis etterkommere ble ført inn i listene, slekt for slekt og familie for familie. Alle stridsdyktige som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 4353 400 ble mønstret i Naftalis stamme.
44Dette er de som ble mønstret av Moses og Aron og lederne for Israel. Lederne var tolv mann, én for hver slekt. 45Israelittene ble mønstret, familie for familie, alle stridsdyktige i Israel som var tjue år eller mer. 46#2 Mos 12,37; 38,26; 4 Mos 2,32f I alt var det 603 550 som ble mønstret.
47Men levittene ble ikke mønstret etter sine fedres stamme sammen med de andre. 48For Herren hadde sagt til Moses: 49Bare Levis stamme skal du ikke mønstre. Du skal ikke telle dem sammen med de andre israelittene! 50#1,50 vitnesbyrdets bolig helligdommen som rommet paktkisten med vitnesbyrdet, de to steintavlene. Jf. 2 Mos 38,21; 4 Mos 9,15. =Guds bolig. Men du skal sette levittene til å ha ansvar for vitnesbyrdets bolig, med utstyret der og alt som hører til. De skal bære boligen og alt utstyret og gjøre tjeneste der, og de skal slå leir rundt den. 51#3,10.38; 18,7#1,51 boligen hebr. misjkan. Betegner helligdommen, der Gud bor og er nærværende. Når boligen skal flyttes, skal levittene ta den ned. Og når den skal reises igjen, skal levittene sette den opp. Om en fremmed kommer nær den, skal han dø. 52#2,2f Israelittene skal slå leir, hæravdeling for hæravdeling, hver mann i sin leir og under sitt banner. 53Men levittene skal slå leir rundt vitnesbyrdets bolig, for at ikke vrede skal ramme Israels menighet. Levittene skal ha ansvar for vitnesbyrdets bolig.
54Dette gjorde israelittene. Alt Herren hadde gitt Moses påbud om, gjorde de.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring