Ordspråkene 16

16
1 # 19,21 Menneskehjertet legger sine planer,
men Herren legger svaret på hans tunge.
2 # 21,2; 24,12 En mann kan synes at hans ferd er ren,
men Herren prøver tankene.
3 # Sal 37,5 Legg alt du gjør, i Herrens hånd,
så skal dine planer lykkes.
4 # Rom 9,19ff Herren skapte alt for et formål,
også den urettferdige for ulykkens dag.
5 # 11,21f Herren avskyr den som har et hovmodig hjerte,
når tiden er inne, blir han straffet.
6 # 10,12 Med godhet og troskap blir skyld sonet,
den som frykter Herren, vender seg bort fra det onde.
7Den som går veier som gleder Herren,
får fred også med fiendene sine.
8 # 15,16 Bedre å ha lite med rettferd
enn å få stor vinning med urett.
9 # 19,21 I hjertet tenker mannen ut sin vei,
men det er Herren som styrer skrittene hans.
10 # 1 Kong 3,9–28; Fork 8,1–4 På kongens lepper er rette svar,
han svikter ikke når han feller dom.
11 # 11,1+ Rett vekt og vektskål er Herrens sak,
hvert vektlodd i pungen er hans verk.
12 # 20,28; 25,5 Konger avskyr lovløs gjerning,
for ved rettferd skal tronen trygges.
13Ærlige lepper er til glede for kongen,
han elsker den som taler rett.
14 # 20,2 Kongens harme bærer bud om død,
men en vis kan stille harmen.
15 # 19,12 Når kongens ansikt lyser, er livet berget,
hans velvilje er som en sky med vårregn.
16 # 3,14; 8,11.19 Å kjøpe visdom er bedre enn gull,
å kjøpe innsikt er mer verdt enn sølv.
17De rettskafnes vei er å vende seg bort fra det onde,
den som akter på sin ferd, bevarer livet.
18 # 11,2; 15,33; 18,12 Stolthet kommer før sammenbrudd,
hovmod før fall.
19Bedre å være ydmyk med de fattige
enn å dele bytte med de stolte.
20 # Sal 2,12; Ordsp 3,5f; 13,13; Jer 17,7f Den som handler forstandig, skal finne det gode,
salig er den som stoler på Herren.
21Klok kalles den som har visdom i hjertet,
veltalende tunge gir større lærdom.
22 # 13,14 Den som har forstand, har en kilde til liv,
det er dumt å formane den dumme.
23Den vises hjerte gjør munnen hans klok,
legger mer og mer lærdom på leppene hans.
24 # 12,25 Vennlige ord er dryppende honning,
søte for sjelen og sunne for kroppen.
25 # 14,12 En vei som synes å være den rette,
kan likevel ende i døden.
26Sulten får en arbeider til å slite,
hungeren driver ham fram.
27 # Jak 3,6 Et ondsinnet menneske graver opp ondskap,
på leppene hans brenner det som ild.
28 # 17,9 En som er svikefull, volder trette,
den som baktaler andre, skiller venn fra venn.
29Voldsmannen lokker sin neste
og fører ham inn på en vei som ikke er god.
30 # 6,12f Han kniper øynene sammen, pønsker på svik,
presser leppene sammen og setter det onde i verk.
31 # 3,2; 20,29 Grå hår er en fager krone,
på rettferds vei er den å finne.
32 # 25,28 Bedre å være sen til vrede enn å være krigshelt,
bedre å styre sitt sinn enn å innta en by.
33Terningen kastes på fanget,
hvordan den faller, bestemmer Herren.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring