Ordspråkene 15

15
1 # 1 Sam 25,32f; Ordsp 25,15 Milde svar demper sinne,
sårende ord vekker harme.
2 # 13,16; Fork 10,12; Jes 32,6 Vises tunge gir god kunnskap,
men dumhet strømmer fra dårers munn.
3 # Sal 139,1ff; Ordsp 5,21; Hebr 4,13 Herrens øyne er alle steder,
de våker over onde og gode.
4 # 12,18 En legende tunge er et livets tre,
en falsk tunge knuser livsmotet.
5 # 10,17+ Den dumme forakter sin fars formaning,
klok er den som lar seg vise til rette.
6Den rettferdiges hus rommer stor rikdom;
det den urettferdige vinner, fører til ulykke.
7Vises lepper strør ut kunnskap,
det gjør ikke dårens hjerte.
8 # 1 Sam 15,22; Ordsp 21,27+ Herren avskyr urettferdiges offer,
rettskafnes bønn har han glede i.
9 # 11,20 Herren avskyr den urettferdiges vei,
men elsker den som jager etter rettferdighet.
10 # 29,1 Streng straff får den som går bort fra stien,
den som hater tilrettevisning, skal dø.
11 # Job 26,6 Dødsrike og avgrunn ligger åpne for Herren,
hvor mye mer da menneskehjertet.
12 # 9,7f Spotteren misliker å bli vist til rette,
han går ikke til de vise.
13 # 12,25 Glede i hjertet gjør ansiktet vennlig,
sorg i hjertet gjør motløs.
14 # 18,15 Et klokt hjerte søker kunnskap,
men dårens munn lever av dumhet.
15For en fattig er alle dager onde,
den fornøyde gjør hver dag til en fest.
16 # 16,8 Bedre å ha lite og frykte Herren
enn å ha stor rikdom med uro.
17 # 17,1 Bedre er en grønnsakrett med kjærlighet
enn oksestek med hat.
18 # 28,25; 29,22 Den som er sint, volder trette,
den som er sen til vrede, får striden til å stilne.
19 # 22,13; 26,13 For den late er veien som tornekratt,
for de rettskafne er stien en ryddet vei.
20 # 10,1+ En klok sønn er til glede for sin far,
en tåpelig mann forakter sin mor.
21 # 10,23 Dumhet gleder den vettløse,
den forstandige holder rett kurs.
22 # 11,14+ Uten rådslagning mislykkes planene,
når mange gir råd, skal de lykkes.
23 # 16,1; 25,11 Glad blir den som kan gi svar.
Hvor godt med et ord i rette tid!
24For den forstandige fører livsveien oppover,
slik unngår han dødsriket der nede.
25 # 5 Mos 19,14; 27,17 Herren river ned de hovmodiges hus,
men enkers grensestein lar han stå.
26 Herren avskyr den ondes tanker,
men vennlige ord er rene.
27 # 17,23 Den som jakter på vinning, setter huset over styr,
den som hater bestikkelser, skal leve.
28Den rettferdige tenker før han taler,
men ondskap strømmer fra urettferdiges munn.
29 # Jak 5,16 Herren er langt borte fra de urettferdige,
men han hører de rettferdiges bønn.
30Strålende øyne gleder hjertet,
et godt budskap gir marg i bein.
31 # 12,1; 13,18 Den som lytter til rettledning om livet,
får plass blant de vise.
32 # 10,17+ Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv,
den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt.
33 # 1,7; 9,10 Frykt for Herren oppdrar til visdom,
ydmykhet kommer før ære.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring