Filipperne 4:13

Filipperne 4:13 N11BM

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Filipperne 4:13

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Filipperne 4:13