Filipperne 4
N11BM
4
Glede, bønn og fred
1 # 1 Kor 9,25; 2 Tim 2,5; 4,7f; Jak 1,12; 1 Pet 5,4; Åp 2,10; 3,11 Derfor, mine søsken, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min seierskrans, stå fast i Herren, mine kjære!
2 # 2,2+ # 4,2 Evodia, Syntyke to kvinner som ellers ikke er nevnt, men som ifølge v. 3 har hatt en sentral rolle i Paulus' virksomhet. Jeg formaner deg, Evodia, og deg, Syntyke: Kom til enighet i Herren! 3#2 Mos 32,32f; Sal 69,29; Dan 12,1; Luk 10,20; Åp 3,5+#4,3 Synzygos Navnet betyr «den man bærer åket sammen med», altså en medarbeider. Og jeg ber også deg, du som med rette heter Synzygos, om å hjelpe disse to. For de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livets bok.
4 # Neh 8,10; Fil 2,18; 3,1 Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! 5#Hebr 10,37; Jak 5,8; Åp 3,11; 22,7.12.20 La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. 6#Matt 6,25ff; 1 Pet 5,7 Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. 7#Joh 14,27; Kol 3,15 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
8Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! 9#Rom 15,33; 1 Tess 4,1+ Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette! Så skal fredens Gud være med dere.
Takk for gaven
10Det gleder meg stort i Herren at deres omsorg for meg nå skyter nye skudd. Dere har nok hatt omtanke for meg før også, men hadde ikke mulighet til å gjøre noe med det. 11#1 Tim 6,6 Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har.
12Jeg vet hva det er å ha det trangt,
og hva det er å ha overflod.
I alt og i alle ting er jeg innviet,
å være mett og å være sulten,
å ha overflod og å lide nød.
13 # 2 Kor 12,10; 2 Tim 4,17 Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.
14Likevel gjorde det meg godt at dere sto sammen med meg da jeg var i nød. 15#2 Kor 11,9#4,15 hadde forlatt Makedonia Paulus reiste ifølge Apg 17,14f fra provinsen Makedonia til Aten. Dere vet selv, filippere, at i den første tiden jeg forkynte evangeliet og hadde forlatt Makedonia, var dere den eneste menigheten som førte regnskap med meg over gitt og mottatt. 16#4,16 Allerede … i Tessalonika dvs. etter besøket i Filippi, men før avreisen fra Makedonia. Jf. Apg 17,1. Allerede da jeg var i Tessalonika, sendte dere meg både én og to ganger det jeg trengte. 17Det er jo ikke gaven jeg er ute etter, men frukten av den, og den skal bli godskrevet dere rikelig. 18#2 Mos 29,18; Fil 2,25; Hebr 13,16 Med dette bekrefter jeg at alt er mottatt, og at jeg nå har nok. Ja, jeg har mer enn nok, nå når Epafroditus er kommet med sendingen fra dere – den var som en god duft, et offer Gud tar imot med glede. 19Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. 20#4,20 Amen hebr. for «det står fast», «det er sikkert og sant». =amen. Vår Gud og Far være ære i all evighet! Amen.
Sluttord
21Hils hver og en av de hellige i Kristus Jesus. Mine søsken her hilser dere. 22#1,13#4,22 de som er i keiserens tjeneste Slike personer fantes på en rekke steder i Romerriket, også utenfor hovedstaden Roma. Alle de hellige hilser dere, særlig de som er i keiserens tjeneste. 23#Gal 6,18; 2 Tim 4,22; Filem 25 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål