Markus 16

16
Jesus står opp
(Matt 28,1–10; Luk 24,1–12; Joh 20,1–10)
1 # 16,1 velluktende oljer Før gravleggingen pleide man å salve den døde med olje og strø velluktende krydder i liksvøpet. Jf. Joh 19,39f. Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. 2Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp. 3De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» 4Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. 5#Åp 7,9.13 Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. 6Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! 7#14,28 Men gå og si til disiplene hans og til Peter: ‘Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.’» 8#16,8 for de var redde Med disse ordene slutter evangeliet i sin eldste bevarte form. Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde.
Jesus viser seg for disiplene
(Joh 20,11–18)
9 # 16,9–20 Versene mangler i de eldste håndskrifter. De er kjent av enkelte kirkefedre i siste halvdel av 100-tallet e.Kr. og finnes i yngre håndskrifter. En kortere avslutning finnes i andre, yngre håndskrifter: «Men alt de hadde fått påbud om, fortalte de straks til dem som var sammen med Peter. Etter dette sendte Jesus selv gjennom dem ut det hellige og uforgjengelige budskap om den evige frelse, fra øst til vest. Amen.» # Luk 8,2 {{Etter at Jesus var stått opp igjen, tidlig den første dagen i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av. 10Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. 11Men da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke.
12 # Luk 24,13ff # 16,12 ut på landet trolig en henvisning til beretningen i Luk 24,13–35. Senere viste han seg i en annen skikkelse for to av dem mens de gikk på veien og skulle ut på landet. 13Også disse kom og fortalte det til de andre, men de trodde ikke dem heller.
14 # Luk 24,36ff; Joh 20,19ff; 1 Kor 15,5 Til sist viste han seg også for de elleve mens de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått opp.
Disiplenes oppdrag
(Matt 28,18–20; Luk 24,47–48)
15 # 13,10; Apg 1,8 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! 16#Joh 3,18; Apg 2,38; 16,31 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17#Apg 2,4+; 8,7; 16,18; 1 Kor 14,2ff Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18#Luk 10,19; Apg 4,30; 5,16; 28,3ff og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»
Jesus blir tatt opp til himmelen
(Apg 1,9)
19 # Sal 110,1; 1 Tim 3,16 Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. 20#Apg 14,3; Hebr 2,4 Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.}}

Markert nå:

Markus 16: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring