Markus 15

15
Jesus for Pilatus
(Matt 27,1–2.11–26; Luk 23,1–5.13–25; Joh 18,33–40; 19,6–16)
1 # Luk 22,66 # 15,1 Pilatus romersk embetsmann som styrte provinsen Judea 26–36 e.Kr. =riker. Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele Rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus.
2Pilatus spurte ham: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte: «Du sier det.» 3Overprestene kom nå med mange anklager mot ham. 4Og Pilatus spurte ham igjen: «Svarer du ingenting? Du hører alt det de anklager deg for.» 5#Jes 53,7; Mark 14,60f Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg.
6Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om. 7#15,7 Barabbas Noen håndskrifter har «Jesus Barabbas». >Matt 27,16. de opprørerne som Formuleringen antyder at oppstanden forutsettes kjent. Barabbas kan ha vært involvert i den antiromerske virksomheten som stadig blusset opp (jf. Luk 13,1), og som endte med den jødiske krig og Jerusalems ødeleggelse i år 70. En som gikk under navnet Barabbas, satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap under opprøret. 8Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, 9svarte han: «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?» 10For han visste at det var av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. 11#Apg 3,13f Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. 12Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» 13#15,13 Korsfest =dødsstraff. «Korsfest ham!» skrek de tilbake. 14Pilatus spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Korsfest ham!» 15Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet.
Soldatene spotter Jesus
(Matt 27,27–31; Joh 19,2–3)
16 # 15,16 pretoriet i den gr. teksten et lat. lånord, praetorium, som betegner den romerske landshøvdingens residens. Det samme ordet er i Matt 27,27 oversatt med «borgen». vaktstyrken Romerne hadde en egen hæravdeling stasjonert i Jerusalem for å sikre ro og orden under de store valfartshøytidene. =vaktstyrken. Soldatene førte nå Jesus inn i borggården i det som kalles pretoriet, og kalte sammen hele vaktstyrken. 17De kledde ham i en purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. 18Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes konge!» 19De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. 20Da de hadde hånt ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær.
Jesus blir korsfestet
(Matt 27,32–44; Luk 23,26–43; Joh 19,17–27)
Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. 21#Rom 16,13#15,21 bære korset hans trolig tverrbjelken, som dødsdømte fanger måtte bære. >8,34. Aleksander og Rufus trolig kjente navn i urkirken. Rufus kan være den samme som er nevnt i Rom 16,13. Og de tvang en mann som gikk forbi, til å bære korset hans, det var Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. 22De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata – det betyr Hodeskallen. 23#15,23 vin med myrra i Blandet i vinen hadde myrra (>Matt 2,11) en bedøvende virkning. De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. 24#Sal 22,19 Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få. 25#15,25 den tredje time ca. kl. 9. =tidsregning. Det var ved den tredje time de korsfestet ham. 26Innskriften med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge».
27Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. 28#Jes 53,12#15,28 Og … lovbrytere Verset mangler i de eldste håndskrifter. Jf. Luk 22,37. {{Og det skriftordet ble oppfylt som sier: Han ble regnet blant lovbrytere.}} 29#Sal 22,8; 109,25; Mark 14,58 De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! 30Frels deg selv og stig ned fra korset!» 31På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse! 32La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro!» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.
Jesus dør
(Matt 27,45–56; Luk 23,44–49; Joh 19,28–30)
33 # Am 8,9 # 15,33 den sjette time ca. kl. 12. den niende time ca. kl. 15. Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. 34#Sal 22,2#15,34 Eloï … sabaktáni Sitatet er her gjengitt i aram. form. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst:
«Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?»
Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» 35Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Hør, han roper på Elia.» 36#Sal 69,22#15,36 vineddik sur vin blandet med vann, brukt som leskedrikk av soldater og arbeidsfolk. Jf. Rut 2,14. Da løp en bort og fylte en svamp med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned.» 37Men Jesus ropte høyt og utåndet. 38#2 Mos 26,31ff#15,38 forhenget i tempelet sannsynligvis forhenget mellom Det hellige og Det aller helligste i tempelet. Jf. 2 Mos 26,31–33; Hebr 9,3. =Guds bolig. Og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. 39Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!»
40 # 15,40 Maria, mor til … og Joses kan også sikte til to forskjellige personer: Maria og Joses. Joses (Mark 6,3; 15,47) er en kortform av navnet Josefos. Jf. Matt 27,56. Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. 41De hadde fulgt Jesus og tjent ham da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner der som var kommet opp til Jerusalem sammen med ham.
Jesus blir gravlagt
(Matt 27,57–61; Luk 23,50–56; Joh 19,38–42)
42 # 5 Mos 21,22f # 15,42 forberedelsesdagen navnet på ukedagen fredag, da man forberedte seg til sabbaten. =fester og høytider. Jf. Matt 27,62. Det var forberedelsesdagen – det vil si dagen før sabbaten – og det var alt blitt kveld. 43Josef fra Arimatea, en høyt aktet rådsherre som selv ventet på Guds rike, tok da mot til seg og gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. 44Pilatus fant det underlig at han allerede skulle være død, og tilkalte offiseren og spurte om han hadde vært død lenge. 45Da han hadde fått det bekreftet fra offiseren, lot han Josef få liket. 46Han kjøpte da et linklede, tok Jesus ned, svøpte ham i det og la ham i en grav som var hugget ut i bergveggen, og rullet en stein foran inngangen til graven. 47Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han ble lagt.

Markert nå:

Markus 15: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring