Matteus 23

23
Jesus advarer mot de skriftlærde og fariseerne
(Mark 12,38–40; Luk 11,43.46; 20,45–47)
1Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa: 2«På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariseerne. 3#Rom 2,17ff Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet. 4De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. 5#4 Mos 15,38f; 5 Mos 6,8; Matt 6,1ff#23,5 bønneremmene to skinnremmer med små kapsler som inneholdt pergamentstrimler med skriftsteder fra GT. minneduskene >9,20. Alle sine gjerninger gjør de for at folk skal se det. De gjør bønneremmene brede og minneduskene store. 6De liker å ha hedersplassene i selskaper og sitte fremst i synagogene, 7#23,7 rabbi tittel på de jødiske lovlærere. Ordet betyr «mester», «lærer». Jf. Joh 1,38. >Matt 8,19. og at folk hilser dem på torget og kaller dem rabbi.
8Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for én er mesteren deres, og dere er alle søsken. 9#Mal 2,10#23,9 far ærestittel som ble brukt om de skriftlærde. Og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen. 10La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har én lærer: Kristus. 11#20,26f+ Den største blant dere skal være tjeneren deres. 12#Esek 21,31; Luk 14,11; 18,14; 1 Pet 5,5f Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.
Verop over de skriftlærde og fariseerne
(Luk 20,47; 11,39–44.47–52)
13Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn.
14 # 23,14 Verset mangler i de eldste håndskriftene. Dere eter … huset De skriftlærde ble kritisert for å utnytte og snylte på fattigfolks gjestfrihet. {{Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Derfor skal dere få desto hardere dom.}}
15 # 23,15 proselytt en ikke-jøde som har gått over til jødedommen. =ikke-jøder. Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt, og når dere lykkes, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv.
16 # 15,14+ Ve dere, blinde veiledere, som sier: Å sverge ved tempelet betyr ingen ting, men å sverge ved gullet i tempelet, det forplikter. 17Blinde dårer! Hva er størst, gullet eller tempelet som gjør gullet hellig? 18Og videre sier dere: Å sverge ved alteret betyr ingen ting, men å sverge ved offergaven som ligger på alteret, det forplikter. 19#2 Mos 29,37 Så blinde dere er! Hva er størst: offergaven eller alteret som gjør gaven hellig? 20Derfor, den som sverger ved alteret, sverger både ved det og ved alt som ligger på det. 21#1 Kong 8,13; Matt 5,34f+ Og den som sverger ved tempelet, sverger både ved det og ved ham som bor i det. 22Og den som sverger ved himmelen, sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den.
23 # 3 Mos 27,30; Mi 6,8 # 23,23 tiende plikt til å gi en tiendedel av avling og annen inntekt til Herren. =religiøse skikker og ordninger. Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes. 24#15,14+ Blinde veiledere, som siler bort myggen, men sluker kamelen!
25 # Mark 7,4 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og grenseløst begjær. 26Du blinde fariseer! Rens først begeret innvendig, så blir også utsiden ren!
27 # Apg 23,3 # 23,27 graver Den som tråkket på en grav, ble uren og måtte gjennomgå en renselse før han kunne delta i gudstjenesten. Jf. 4 Mos 19,16–20. Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere ligner hvitkalkede graver. Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødningebein og all slags urenhet. 28#Luk 16,15 Slik er det også med dere: Utvendig, i folks øyne, ser dere rettferdige ut, men innvendig er dere fulle av hykleri og urett.
29Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravminner for de rettferdige og sier: 30#5,12+ ‘Hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært medskyldige i profetenes blod.’ 31#Apg 7,52 Slik er dere selv vitner om at dere er barn av dem som slo i hjel profetene. 32Fortsett da i fedrenes spor til målet er fullt! 33#3,7; 12,34 Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?
34 # Apg 5,40; 2 Kor 11,24f; 1 Tess 2,14ff Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. 35#1 Mos 4,8; 2 Krøn 24,20f#23,35 fra … fra Sakarja I den hebr. bibelen er Abel og Sakarja den første og den siste personen som ble uskyldig drept. Jf. 1 Mos 4,8 og 2 Krøn 24,20f. Og slik skal straffen komme over dere for alt uskyldig blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Sakarja, sønn av Barakia, som dere slo i hjel mellom tempelet og alteret. 36Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekten.
Klage over Jerusalem
(Luk 13,34–35)
37 # Sal 91,4; Jes 65,2; Jer 7,13f; 22,5 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. 38#1 Kong 9,7f; Jer 12,7#23,38 Huset deres tempelet. Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! 39#Sal 118,26; Matt 21,9 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier:
Velsignet er han som kommer i Herrens navn!’»

Markert nå:

Matteus 23: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring