Galaterne 6

6
Ansvar for andre og for seg selv
1 # 3 Mos 19,17f; Matt 18,15ff; Luk 17,3; Jak 5,19f Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har Ånden, hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. 2#Joh 15,12; Rom 15,1; 2 Kor 11,29 Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. 3#1 Kor 4,7 De som tror de er noe selv om de ingenting er, bedrar seg selv. 4#2 Kor 13,5 Hver og en skal bedømme det han selv har gjort, og få ros for sin egen innsats, ikke for det andre har gjort. 5#Rom 14,12 For enhver skal bære sin egen bør. 6#1 Kor 9,11.14 Den som får opplæring i Ordet, skal dele alt godt med sin lærer. 7Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. 8#Rom 8,13#6,8 sitt eget kjøtt =kjøtt, kjøtt og blod. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. 9#2 Tess 3,13 La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. 10#2 Pet 1,7 Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.
Avslutning
11 # 1 Kor 16,21; Kol 4,18; 2 Tess 3,17; Filem 19 Se hvor store bokstaver jeg bruker når jeg egenhendig skriver dette til dere: 12#5,11 De som vil tvinge dere til å omskjæres, er slike som vil ta seg godt ut blant mennesker, så de slipper å bli forfulgt på grunn av Kristi kors. 13De som lar seg omskjære, holder ikke selv loven. Likevel vil de at dere skal bli omskåret, så de kan være stolte av det som er gjort med kroppen deres. 14#1 Kor 1,23.31; 2,2 Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden. 15#2 Kor 5,17; Gal 5,6; Ef 4,24 For det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. 16#Sal 125,5; 128,6#6,16 rettesnoren Det gr. ordet betyr «rør» og «målestokk», i overført betydning «ordning» eller «regel». Alle som følger denne rettesnoren – fred og barmhjertighet være med dem og med Guds Israel! 17#2 Kor 4,7ff; Ef 3,13; Fil 3,10; Kol 1,24; Jak 1,2#6,17 Jesu merker Slaver bar sin herres merke. De merker Paulus bærer etter mishandling og sykdom, viser at han er Jesu tjener. Heretter må ingen plage meg mer, for jeg bærer Jesu merker på kroppen min. 18#Fil 4,23; 2 Tim 4,22; Filem 25 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd, mine søsken! Amen.

Markert nå:

Galaterne 6: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring