Galaterne 5

5
Frihet i Kristus
1 # Joh 8,36; Apg 15,10; Gal 2,4; 5,13 Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. 2#2,21 Hør hva jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere. 3#3,10 Jeg erklærer igjen: Hver den som lar seg omskjære, er forpliktet til å holde hele loven. 4Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden. 5Men vi venter i Ånden, ved tro, på den rettferdigheten som er vårt håp. 6#1 Kor 7,19; Gal 6,15 For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. 7Dere begynte løpet godt. Hvem er det som har hindret dere i å være lydige mot sannheten? 8Hvem har overtalt dere? Ikke han som kalte dere! 9#1 Kor 5,6#5,9 Litt surdeig Ved baking tok man vare på en liten klump av den gjærede deigen (surdeig). Neste gang man skulle bake, ble klumpen knadd inn i den nye deigen for å få den til å heve seg. Litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. 10#1,6f Men i Herren stoler jeg på at dere ikke vil tenke annerledes enn jeg gjør. Den som forvirrer dere, skal få sin dom, hvem det så er. 11#1 Kor 1,23 Hvis jeg fremdeles forkynner omskjærelsen, søsken, hvorfor blir jeg da forfulgt? Da er ikke korset lenger noen snublestein. 12#5,12 skjære av seg alt sammen Uttrykket brukes om kastrering. >Matt 19,12. Må de bare skjære av seg alt sammen, disse som sprer uro blant dere!
13 # Rom 6,18.22; 1 Kor 8,9; Gal 5,16; 1 Pet 2,16 # 5,13 kjøtt og blod gr. sarks, «kjøtt». =kjøtt, kjøtt og blod. Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. 14#3 Mos 19,18; Rom 13,8ff+ For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv. 15Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke eter hverandre opp!
Livet i Ånden
16Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. 17#Rom 7,15–25; 8,5 For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. 18#Rom 6,14; 8,14 Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven. 19#5,19–21 Versene inneholder en lastekatalog, en oppregning av holdninger og handlinger som strider mot kristen tro og liv. =kataloger.#Matt 15,19; Rom 1,29ff; 13,13; 1 Kor 5,10f; 6,9f; 2 Kor 12,20; Ef 5,3ff; Kol 3,5ff; 1 Tim 1,9f; 2 Tim 3,2ff Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, 20avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, 21misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike. 22#5,22–23 Versene inneholder en dydskatalog. =kataloger.#Ef 5,9 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23#1 Tim 1,9 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! 24#Rom 6,6; Kol 3,5 De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. 25#Rom 8,5; Gal 5,16 Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. 26#Fil 2,3 La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre.

Markert nå:

Galaterne 5: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring