Galaterne 6:5

Galaterne 6:5 N11BM

For enhver skal bære sin egen bør.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Galaterne 6:5