2. Timoteus 1

1
Hilsen
1 # 1,1 apostel en utsending med fullmakt til å tale på vegne av sin herre. Brukes vanligvis om de 12 disiplene Jesus valgte ut, men også om enkelte andre. Paulus, Kristi Jesu apostel, utsendt ved Guds vilje for å forkynne løftet om liv i Kristus Jesus, 2#1 Tim 1,2+#1,2 Timoteus en av =Paulus' medarbeidere. hilser Timoteus, mitt kjære barn: Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre!
Apostelen og hans disippel
3 # Apg 23,1; Rom 1,9 Jeg takker stadig for deg og husker på deg natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet slik som mine forfedre. 4Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen – det ville gjøre meg inderlig glad. 5#Apg 16,1 Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor Lois og i din mor Evnike, og jeg er overbevist om at den også bor i deg.
6 # 1 Tim 4,14 # 1,6 la hendene på deg =håndspåleggelse. Derfor vil jeg minne deg om dette: La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg! 7#Rom 8,15 For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 8#Sal 119,46; Luk 9,26; Rom 1,16; 2 Tim 2,9#1,8 fange Paulus sitter i fengselet i Roma. Jf. v. 16–17; 4,16. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre og heller ikke over meg som er fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet, du også, i den kraft Gud gir.
9 # Ef 2,8f; Tit 3,5 Han har frelst oss
og kalt oss med et hellig kall,
ikke på grunn av våre gjerninger,
men etter sin egen vilje og nåde,
som er gitt oss i Kristus Jesus
fra evighet av,
10 # 1 Kor 15,55.57; Hebr 2,14f og som nå er blitt åpenbart
ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord.
Han har gjort ende på døden
og ført liv og udødelighet
fram i lyset ved evangeliet.
11 # 1 Tim 2,7 # 1,11 herold En herold hadde i oppgave å rope ut kunngjøringer på offentlige steder. Ordet kan også oversettes «forkynner». For dette er jeg satt til herold, apostel og lærer. 12Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg er overbevist om at han har makt til å ta vare på det som er blitt betrodd meg, helt til dagen kommer.
13 # 4,3+ Ha de sunne ord du har hørt av meg, som forbilde i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. 14#1 Tim 6,20 Ta vare på den vakre skatten som er betrodd deg, ved Den hellige ånd som bor i oss!
15 # 4,16 # 1,15 Asia Romersk provins i den nordvestlige delen av det nåværende Tyrkia. Brevet inneholder flere henvisninger til byer i denne provinsen: Efesos (1,18; 4,12), Troas (4,13) og Miletos (4,20). Du kjenner til at alle i Asia har vendt seg fra meg, også Fygelos og Hermogenes. 16#1,16 Onesiforos er ellers ukjent. Muligens er han nylig død. Jf. 4,19. Må Herren forbarme seg over familien til Onesiforos! For han har mange ganger gitt meg nytt mot og skammet seg ikke over mine lenker. 17Nei, da han kom til Roma, lette han iherdig etter meg til han fant meg. 18#Matt 5,7 Må Herren la ham finne barmhjertighet hos Herren på den store dagen! Hvor mye han har gjort i sin tjeneste i Efesos, vet du best selv.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring