1. Timoteus 6

6
1 # Ef 6,5; Fil 2,12; Kol 3,22; Tit 2,9f; 1 Pet 2,18 Alle som er under åket som slaver, skal vise herrene sine den respekt de har krav på, for at ikke Guds navn og læren skal bli spottet. 2#Filem 16 Og de slaver som har troende herrer, skal ikke vise dem mindre aktelse fordi de er søsken. Nei, de skal tjene dem desto ivrigere, nettopp fordi de som tar imot tjenestene deres, er troende og elskede søsken. Slik skal du undervise og formane.
Vranglære og pengebegjær
3 # Gal 1,6ff; 2 Tim 4,3+ Den som kommer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til, 4#1,6+ er hovmodig og skjønner ingenting. Han er bare syk etter diskusjon og ordkrig, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker 5#Rom 1,28; 2 Tim 4,4; Tit 1,14 og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og er kommet bort fra sannheten; de mener gudsfrykten er en vei til vinning.
6 # Fil 4,11; 1 Tim 4,8 Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning.
7 # Job 1,21 For tomhendte kom vi inn i verden
og tomhendte må vi forlate den.
8 # Ordsp 30,8; Matt 6,25 Har vi mat og klær,
skal vi nøye oss med det.
9 # Matt 6,19; 13,22; Luk 12,15ff; Hebr 13,5 Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. 10#Matt 6,24 For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.
Troskap mot oppdraget
11 # 2 Tim 2,22 Men du, Guds menneske,
hold deg borte fra dette
og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro,
kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet.
12 # Luk 13,24; 1 Tim 1,18; 2 Tim 4,7; Jud 3 Strid troens gode strid
og grip det evige liv som du er kalt til,
det som du bekjente deg til
da du bar fram den gode bekjennelsen
for mange vitner.
13 # Joh 18,36f For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, han som vitnet og bar fram den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg: 14#Fil 1,10f Ta vare på oppdraget og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. 15#5 Mos 10,17 Det skal han la oss oppleve når tiden er inne,
han, den salige og eneste hersker,
kongenes konge og herrenes herre,
16 # 2 Mos 33,20; Joh 1,18 den eneste som er udødelig,
som bor i et lys dit ingen kan komme,
han som intet menneske har sett
og ingen kan se.
Ham tilhører ære og evig makt! Amen.
Sluttord
17 # Sal 62,11; Matt 6,33; Jak 5,1ff Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. 18De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. 19#Matt 6,20 Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet.
20 # 4,7; 2 Tim 1,14 # 6,20 som bare er kunnskap i navnet «Kunnskap» var antakelig et slagord blant de motstandere som brevet nevner. Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg! Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som bare er kunnskap i navnet. 21#1,6+; 2 Tim 2,18 Noen har bekjent seg til den og dermed forvillet seg bort fra troen.
Nåden være med dere!

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring