1. Korinter 3
N11BM

1. Korinter 3

3
Guds medarbeidere og Guds bygning
1 # 3,1 kjøtt og blod gr. sarks, «kjøtt». =kjøtt, kjøtt og blod. Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har Ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus. 2#Hebr 5,12f Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det ennå ikke, 3#1,10f; 11,18#3,3 kjøtt og blod >v. 1. for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis? 4#1,12 Når én sier: «Jeg holder meg til Paulus» og en annen: «Jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker?
5Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. 6#Apg 18,4.11.24ff Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. 7Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. 8#Matt 16,27 Den som planter og den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. 9#Matt 13,3ff; Ef 2,20ff For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning.
10 # 15,10 I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester; en annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. 11#Jes 28,16; 1 Pet 2,4ff Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. 12Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, 13#Mal 3,2; 4,1; 1 Kor 4,5; 2 Tess 1,7ff#3,13 Herrens dag Den gr. teksten har bare «dagen». =Herrens dag. skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. 14Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn. 15Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild. 16#6,19; 2 Kor 6,16; Ef 2,21f; Hebr 3,6; 1 Pet 2,5 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? 17Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.
18 # 1,17; 4,10 # 3,18 dåre >1,18. Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19#Job 5,13 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne. For det står skrevet:
Han fanger de vise i deres list,
20 # Sal 94,11 og et annet sted:
Herren kjenner de vises tanker,
han vet at de er tomme.
21 # 3,21 skryte av Samme gr. ord er andre steder oversatt med «å være stolt av» (f.eks. Rom 2,17 og 4,2). Paulus bruker ordet ofte om enhver form for menneskelig stolthet og selvsikkerhet. Derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. For alt hører dere til, 22#Matt 16,18+; Rom 8,38; 1 Kor 1,12 enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, enten det er verden, livet eller døden, det som er nå, eller det som skal komme. Alt hører dere til, 23men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål