1. Korinter 4
N11BM

1. Korinter 4

4
Apostlenes tjeneste
1 # Ef 3,2ff Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier. 2#Luk 12,42ff Av forvaltere kreves det at de viser troskap. 3Men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. 4For jeg vet ikke om noe galt jeg har gjort. Men jeg er ikke dermed frikjent, for Herren er den som dømmer meg. 5#Luk 8,17; Rom 2,16; 2 Kor 10,18 Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal få fram i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre hjertets tanker. Da skal Gud gi enhver den ros han har fortjent.
6 # 4,6 det som står skrevet Uttrykket kan sikte til Det gamle testamentet. Her har jeg brukt meg selv og Apollos som eksempel for dere, søsken. Av oss skal dere lære å «ikke gå ut over det som står skrevet», så ingen skal blåse seg opp og holde med den ene framfor den andre. 7#Joh 3,27; Rom 12,6 Hvem har satt deg høyere enn andre? Hva annet har du enn det du har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du som om det ikke var en gave? 8#Åp 3,17.21 Men dere er allerede så mette! Dere er alt blitt så rike! Dere er blitt konger, men uten oss! Ja, var dere bare blitt konger, så kunne også vi hersket sammen med dere! 9#2 Kor 4,8ff; 6,4ff; 11,23ff; 2 Tim 3,10f#4,9 som dødsdømte … et skuespill De dødsdømte måtte ofte kjempe med hverandre eller med ville dyr på friluftsteatrene helt til de mistet livet. Men for meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte, stilt fram som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker. 10#3,18 Vi er dårer for Kristi skyld, dere er kloke i Kristus. Vi er svake, dere er sterke. Dere får ære, vi får skam. 11#4,11–13 Versene inneholder en lidelseskatalog. =kataloger. Helt fram til nå har vi både sultet og tørstet; vi mangler klær, blir mishandlet, er hjemløse 12#Matt 5,44; Apg 18,3+; Rom 12,14 og må streve for å livberge oss med våre egne hender. Når vi blir utskjelt, velsigner vi. Når vi blir forfulgt, holder vi ut. 13#Klag 3,45 Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet. Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle – til denne dag.
14 # 1 Tess 2,11 Jeg skriver ikke dette for å gjøre dere skamfulle, men for å vise dere til rette som mine elskede barn. 15#Gal 4,19 For om dere har tusen lærere i Kristus, har dere ikke mange fedre. Det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus da jeg ga dere evangeliet. 16#11,1; Fil 3,17; 1 Tess 1,6; 2 Tess 3,7 Så legger jeg dere på hjertet: Ha meg som forbilde! 17#1 Tim 1,2+ Derfor sender jeg Timoteus til dere, mitt kjære og trofaste barn i Herren; han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer overalt, i alle menigheter. 18Noen har blåst seg opp fordi de tror at jeg ikke kommer tilbake til dere. 19#Jak 4,15+ Men jeg kommer snart, hvis Herren vil. Da får jeg virkelig kjenne, ikke ordene, men kraften disse oppblåste folkene har. 20#2,4 For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. 21#2 Kor 10,2 Hva vil dere? Skal jeg komme til dere med pisken eller med kjærlighet og mildhet?

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål