Johannes’ åpenbaring 11
BGO

Johannes’ åpenbaring 11

11
De to vitnene
1 # 21,15; Esek 40,3—42,20 Det ble gitt meg et rør av siv, som lignet en målestav. Og engelen sto fram#11,1 UN og F-tekst utelater: Og engelen sto fram og sa: «Stå opp og mål opp Guds tempel, alteret og dem som tilber der.
2 # 13,5; Luk 21,24 Men la forgården som er utenfor tempelet være, og mål den ikke, for den er gitt til folkeslagene#11,2 hedningfolkene. Og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder.
3 # 20,4 Jeg vil gi makt til mine to vitner, og de skal profetere i 1260 dager, kledd i sekk.»
4 # Sak 4,2–3.11 Disse er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens Gud.#11,4 UN og F-tekst: Herre
5 # 4 Mos 16,29; Sal 97,3; Jer 5,14 Hvis noen ønsker å skade dem, går det ild ut fra munnen deres og fortærer fiendene deres. Og hvis noen ønsker å skade dem, skal han drepes på denne måten.
6 # 2 Mos 7,17; 1 Kong 17; Luk 4,25 De har makt til å lukke himmelen, slik at det ikke faller noe regn i de dagene de profeterer. Og de har makt over vannene til å gjøre dem til blod, og til å slå jorden med alle plager, så ofte de ønsker det.
Vitnene blir drept
7 # 13,1f; Dan 7,3.21 Når de har fullført sitt vitnesbyrd, skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, gå til krig mot dem, seire over dem og drepe dem.
8 # 14,8; Heb 13,12 De døde kroppene deres skal ligge på gaten i den store byen, som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, hvor også vår#11,8 UN og F-tekst: deres Herre ble korsfestet.
9 # 17,15 Så skal mennesker fra folkene, stammene, tungemålene og folkeslagene se de døde kroppene deres i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate#11,9 UN og F-tekst: folkeslagene se ... og skal ikke tillate at likene deres blir gravlagt.
10 # 12,12; 16,10; Joh 16,20 De som bor på jorden, skal glede seg over dem, de skal være lykkelige og sende gaver til hverandre, for disse to profetene hadde plaget dem som bor på jorden.
Vitnene står opp igjen fra de døde
11 # 11,9; Esek 37,5.9–10 Etter tre og en halv dag kom livsånden fra Gud inn i dem, og de sto på føttene sine, og stor frykt kom over dem som så dem.
12 # Jes 14,13; Apg 1,9 De#11,12 F-tekst: jeg hørte en høy røst fra Himmelen si til dem: «Kom opp hit!» Og de steg opp til himmelen i en sky, og fiendene deres så dem.
13 # 14,7; 16,9; 19,7 I samme stund kom det et stort jordskjelv, og tiendedelen av byen falt. I jordskjelvet ble 7000 mennesker drept, og de andre ble fylt av frykt og ga Himmelens Gud ære.
14 # 8,13; 9,12 Det andre ve er til ende. Se, det tredje ve kommer snart.
Den sjuende basunen: Riket hører Kristus til
15 # 19,6 Da blåste den sjuende engelen. Og det lød høye røster i Himmelen som sa: «Denne verdens riker#11,15 UN og F-tekst: riket ... tilhører nå, og Han skal herske som konge i all evighet!»#11,15 Salvede (Messias) tilhører nå vår Herre og Hans Kristus
16 # 4,4; 7,11 De 24 eldste som satt foran Gud på tronene sine, falt ned på sitt ansikt, tilba Gud
17 # 1,4; 7,12; 16,5 og sa: «Vi takker Deg, Herre Gud, Du Allmektige, Du som er og som var og som kommer,#11,17 UN og F-tekst utelater: og som kommer fordi Du har grepet Din store makt og har hersket som konge.
18 # 6,17; Dan 7,10; 2 Tess 1,6 Folkeslagene raste, og Din vrede er kommet, og tiden da de døde skal bli dømt, da Du skal lønne Dine tjenere, profetene og de hellige og dem som frykter Ditt navn, liten og stor, og da Du skal ødelegge dem som ødelegger jorden.»
19 # 4,1; 15,5.8; 16,21; 2 Mos 25 Så ble Guds tempel i Himmelen åpnet, og Hans#11,19 F-tekst: Herrens paktsark kunne ses i Hans tempel. Og det kom lyn, bulder, torden, jordskjelv og veldig hagl.

Bibelen Guds Ord – revidert 2017 utgave © Hermon Forlag AS / Bibelforlaget, 2017.


Lær mer om Bibelen – Guds Ord 2017