Johannes’ åpenbaring 12
BGO

Johannes’ åpenbaring 12

12
Kvinnen, barnet og dragen
1Nå viste det seg et stort tegn i Himmelen: En kvinne som var kledd i solen, med månen under føttene sine, og på hodet hadde hun en krone av 12 stjerner.
2 # Jes 26,17 Fordi hun var med barn, ropte hun i rier og i fødselsveer.
3 # 13,1; 17,3.7.9 Et annet tegn viste seg i Himmelen: Se, en stor, flammende rød drage som hadde sju hoder og ti horn og sju kroner#12,3 diadem på hodene sine.
4 # 9,10.19; Dan 8,10; Matt 2,16 Halen hans dro med seg en tredjedel av himmelens stjerner og kastet dem ned på jorden. Dragen sto foran kvinnen som var ferdig til å føde, for å sluke Barnet hennes så snart hun hadde født det.
5 # Sal 2,9; Apg 1,9–11 Hun fødte et Guttebarn som skulle herske over alle folkeslagene med jernstav. Og Barnet hennes ble tatt opp til Gud og Hans trone.
6 # 11,3; 12,4.14 Da flyktet kvinnen ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand av Gud, for at de skulle gi henne mat der i 1260 dager.
Overengelen Mikaels kamp mot dragen
7 # Dan 10,13; 12,1; Jud 9 Det brøt ut krig i Himmelen, Mikael og englene hans kjempet mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet,
8men de fikk ikke overtaket.#12,8 var ikke sterke nok Det ble heller ikke funnet plass for dem#12,8 F-tekst: ham i Himmelen lenger.
9 # 20,2; 1 Mos 3,1f; Luk 10,18; 2 Kor 11,3f Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles Djevelen eller Satan, han som forfører hele verden#12,9 gresk: oikumene: den bebodde verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham.
10 # Job 1,9f; Sak 3,1f; Ef 5,5 Da hørte jeg en høy røst i Himmelen si: «Frelsen og styrken og riket tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører Hans Kristus#12,10 Salvede, for anklageren blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er kastet ned.
11De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet, og de hadde ikke sitt liv#12,11 sin sjel kjært, like til døden.
12 # Jes 49,13 Gled dere derfor, dere himler, og dere som bor i dem! Ve over jordens og havets innbyggere! For djevelen er kommet ned til dere med stor vrede, for han vet at han har en kort tid.»
Kvinnen blir forfulgt
13 # 12,5 Da dragen så at han var kastet til jorden, forfulgte han kvinnen som hadde født Guttebarnet.
14 # Jes 40,31; Dan 7,25; 12,7 Men kvinnen ble gitt de to vingene fra den store ørnen, for at hun skulle fly ut i ørkenen til sitt eget sted, hvor hun blir næret for én tid og tider og en halv tid, borte fra slangens ansikt.
15 # Jes 59,19 Så spydde slangen vann som en flodbølge ut av munnen sin etter kvinnen, for å få henne til å bli skyllet bort av flodbølgen.
16Men jorden kom kvinnen til hjelp, og den åpnet sin munn og slukte flodbølgen dragen hadde spydd ut.
17 # 14,12; 19,10 Dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes slekt, dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi#12,17 UN og F-tekst utelater: Kristi vitnesbyrd.

Bibelen Guds Ord – revidert 2017 utgave © Hermon Forlag AS / Bibelforlaget, 2017.


Lær mer om Bibelen – Guds Ord 2017