Salmane 77:2

Salmane 77:2 N11NN

Eg ropar til Gud, eg skrik. Eg ropar til Gud, og han høyrer meg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del