Jesaja 37

37
Herren bergar Jerusalem
1 # 2 Kong 19,1ff # 37,1 reiv … sekkestrie teikn på sorg eller audmjuking. =sørgjeskikkar. Då kong Hiskia høyrde det, reiv han sund kleda sine, kledde seg i sekkestrie og gjekk inn i Herrens hus. 2Så sende han borgherren Eljakim, riksskrivaren Sjebna og dei eldste av prestane, kledde i sekkestrie, til profeten Jesaja, son til Amos. 3Dei sa til han: «Så seier Hiskia: Dette er ein dag med trengsle, straff og vanære. For borna er komne til livmormunnen, men det finst ikkje kraft til å føda. 4#Jer 37,3; 42,2 Kanskje Herren din Gud har høyrt dei orda kommandanten har sagt, han som er send av herren sin, assyrarkongen, for å håna den levande Gud. Kanskje Herren din Gud vil straffa han for orda han har høyrt. Så send då opp ei bøn for den resten som enno er att!»
5Då mennene til kong Hiskia kom til Jesaja, 6sa han til dei: «Sei til herren dykkar: Så seier Herren: Ver ikkje redd for orda du har høyrt, dei hånsorda som mennene til assyrarkongen har tala mot meg. 7#2 Kong 19,37 No skal eg gje han ein tanke. Han skal høyra eit rykte og venda attende til sitt eige land; og der vil eg la han falla for sverd.»
8Då kommandanten fekk høyra at assyrarkongen hadde brote opp frå Lakisj, drog han bort og fann kongen i kamp mot Libna. 9#37,9 Kusj >18,1. Kongen fekk no meldinga om at Tirhaka, kongen i Kusj, hadde teke ut for å kjempa mot han. Då han høyrde det, sende han bod til Hiskia og sa: 10«Så skal de seia til Juda-kongen Hiskia: Lat deg ikkje lura av din Gud som du stolar på, når han seier: Jerusalem skal ikkje falla i hendene på assyrarkongen. 11#37,11 slege med bann og øydelagt =bann. Du har sjølv høyrt kva assyrarkongane har gjort med alle landa dei har slege med bann og øydelagt. Og så skulle du bli berga? 12#2 Kong 19,12 Har dei vorte berga av gudane sine, dei folka som fedrane mine gjorde ende på: folka i Gosan, Harran og Resef eller innbyggjarane frå Eden i Telassar? 13Kvar er no kongane i Hamat og Arpad, kongen i byen Sefarvajim og kongane i Hena og Ivva?»
14Då Hiskia hadde teke imot og lese brevet som sendemennene hadde med seg, gjekk han opp til Herrens hus og breidde det ut for Herrens andlet. 15Hiskia bad til Herren og sa: 16#5 Mos 4,35; 32,39; Sal 80,2; 99,1; Jes 45,5f; Dan 4,25 «Herre over hærskarane, Israels Gud, du som tronar over kjerubane. Du åleine er Gud over alle kongerike på jorda, du som skapte himmelen og jorda. 17#Dan 9,18Herre, vend øyret til og høyr! Herre, lat opp auga og sjå! Høyr dei orda som Sanherib har sendt for å håna den levande Gud. 18Herre, det er sant at kongane av Assur har lagt alle land øyde 19#Sal 115,4ff; Jes 44,9ff og kasta gudane deira på elden. Men dei er ikkje gudar, berre verk av menneskehender, laga av tre og stein. Dei har dei øydelagt. 20#49,26; Esek 21,10 Men du, Herre, vår Gud, frels oss no frå handa hans, så alle kongerike på jorda kan skjøna at du, berre du, er Herren
21 # 2 Kong 19,21ff Då sende Jesaja, son til Amos, dette bodet til Hiskia: Så seier Herren, Israels Gud, om den bøna du bad til meg om Sanherib, kongen av Assur. 22Dette er det ordet Herren talar mot han:
Jomfrua håner deg,
dotter Sion spottar deg;
dotter Jerusalem rister på hovudet.
23Kven er det du krenkjer og vanærar?
Kven ropar du opp imot?
Høgt lyfter du auga
mot Israels Heilage.
24Du lét dine tenarar spotta Herren
og sa: «Med mine mange vogner
drog eg opp til dei høgaste fjella,
til Libanons fjernaste trakter.
Der hogg eg ned høgvaksne sedertre
og dei finaste sypressar.
Eg nådde den høgaste toppen
der skogen stod tjukkast.
25Eg grov og drakk
av framandt vatn.
Med fotsolane tørka eg ut
alle elvane i Egypt.»
26Har du ikkje høyrt det?
Eg gjorde det for lenge sidan,
eg forma det i eldgammal tid,
og no lèt eg det skje.
Så kunne du øydeleggja festningsbyar
og gjera dei til ruinhaugar.
27 # Sal 92,8; 129,6 Dei som budde der,
stod med kraftlause hender,
fylte av skrekk og skam.
Dei vart som graset på marka,
grøne vekstar og graset på tak,
som svid av før det veks til.
28 # Sal 139,2 Om du sit, kjem eller går,
veit eg det
– og om du rasar mot meg.
29 # Sal 32,9; Ordt 26,3; Jes 30,28; Esek 35,12; 38,4 Men fordi du rasar mot meg
og ditt overmot har nådd øyra mine,
set eg ring i nasen din
og legg beksel i munnen.
Så fører eg deg tilbake
den vegen du kom.
30Dette skal du ha til teikn:
Første året skal de eta korn som veks av seg sjølv,
andre året kornet som veks av det att,
men tredje året skal de så og hausta,
planta vinmarker og eta frukta!
31 # 27,6 Den rest av Judas hus som blir berga,
skyt på nytt djupe røter,
greinene ber frukt.
32For frå Jerusalem kjem ein rest,
frå Sion-fjellet ein flokk som er berga.
Herren over hærskarane skal gjera dette
i sin brennande iver.
33 # 2 Kong 19,32ff Difor seier Herren om assyrarkongen:
Han skal ikkje koma inn i denne byen
og ikkje skyta ei pil dit inn.
Han skal ikkje gå imot han med skjold
og ikkje reisa opp ein voll imot han.
34Den vegen han kom, skal han venda attende;
i denne byen skal han ikkje koma inn,
seier Herren.
35 # 38,6 Eg vil verna denne byen
og berga han
for mi eiga skuld
og for min tenar Davids skuld.
36 # 2 Kong 19,35ff Så gjekk Herrens engel ut og slo i hel eitt hundre og åttifem tusen mann i assyrarleiren. Då folk stod opp om morgonen, fekk dei sjå alle dei døde kroppane som låg der. 37Då braut assyrarkongen Sanherib opp og drog heim att. Og sidan heldt han seg i ro i Ninive.
38Ein gong medan han bøygde seg og bad i tempelet til Nisrok, guden sin, hogg sønene hans, Adrammelek og Sareser, han ned med sverd. Dei flykta til Ararat-landet. Og Asar-Haddon, son til Sanherib, vart konge etter han.

Markert nå:

Jesaja 37: N11NN

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring