5. Mosebok 33:17

5. Mosebok 33:17 N11NN

Staseleg er hans førstefødde okse, han har horn som ein villokse; med dei kan han stanga folka ned heilt til endane av jorda. Dette er Efraim i titusental, dei tusen på tusen menn av Manasse.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del