Matteus 16

16
Jesus avviser dem som krever tegn
1Fariseerne og saddukeerne kom til ham og fristet ham, og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. #12:38. Mark 8:11 ff. Luk 11:16. 12:54 ff. Joh 6:30. 2Men han svarte og sa til dem: Om kvelden sier dere: Det blir godvær, for himmelen er rød. 3Og om morgenen: I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde! 4En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den, uten Jona-tegnet. Og han forlot dem og gikk bort. #12:39.
Fariseernes og saddukeernes surdeig
5Og da de kom over til den andre siden, hadde disiplene glemt å ta med brød. #Mark 8:14 ff. 6Jesus sa til dem: Se til å ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig. #Luk 12:1.
7Da tenkte de ved seg selv og sa: Det er fordi vi ikke har tatt med brød. 8Men Jesus visste det, og sa: Dere lite troende! Hvorfor tenker dere ved dere selv at det er fordi dere ikke har tatt brød med? 9Forstår dere ennå ikke? Husker dere ikke de fem brødene til de fem tusen, og hvor mange kurver dere tok opp, #14:17-21. 10eller de sju brødene til de fire tusen, og hvor mange store kurver dere da tok opp? #15:34,37. 11Dere må da skjønne at jeg ikke snakket til dere om brød! Men ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig! 12Da forsto de at han ikke hadde ment at de skulle ta seg i vare for surdeigen i brød, men for fariseernes og saddukeernes lære. #Gal 5:9.
Peters store bekjennelse
13Da Jesus var kommet til traktene ved Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: Hvem sier folk at Menneskesønnen er? #Mark 8:27 ff. Luk 9:18 ff.
14De svarte: Noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia eller en av profetene. #14:2. 17:10. 21:11. Mark 6:14 ff. Joh 1:21. 15Han sier til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er? 16Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. #14:33. Joh 6:69. 11:27. Apg 8:37. 9:20. 1Joh 4:15. 5:5. 17Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen. #11:27. Gal 1:16. 18Jeg sier deg at du er Peter*, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. #Joh 1:42. Ef 2:20.#*Petros (aram. Kefa) betyr klippe. 19Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen. #18:18. Joh 20:23. Åp 3:7. 20Så bød han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias. #17:9. Mark 1:44.
Jesus forutsier sin død og oppstandelse
21Fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle reises opp på den tredje dagen.#17:22,23. 20:18,19. Mark 8:31 ff. Luk 9:22.
22Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa: Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg! 23Men han snudde seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.#4:10. 24Da sa Jesus til disiplene sine: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. #10:38. Mark 8:34-38. 9:1. Luk 9:23 ff. 14:27.
25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. #10:39. Luk 17:33. Joh 12:25. 26For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?#4:8. Luk 12:20. Sal 49:8 ff. 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning. #25:31. 26:64. Sal 62:13.#Ord 24:12. Rom 2:6. 2Kor 5:10. Åp 2:23. 22:12. 28Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike. #24:34. Mark 9:1. Luk 9:27.

Markert nå:

Matteus 16: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring